ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น - อธิบายเรื่องการตั้งราคาเด็กต่อคน

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

หนึ่งในตัวเลือกใหม่ด้านการตั้งราคาให้ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นคือการตั้งราคาสำหรับเด็กต่อคน ด้วยตัวเลือกนี้ท่านจะสามารถกำหนดกลุ่มราคาที่แตกต่างกันให้เด็กที่มาเข้าพักในที่พักของท่านได้ 

นอกจากนี้ท่านก็สามารถทำตามคู่มืออธิบายทีละขั้นตอนเพื่อตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นแบบต่าง ๆ โดยอิงตามกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาของท่าน 


เนื้อหาในบทความนี้


ราคาสำหรับเด็กต่อคนทำงานอย่างไร?

เมื่ออิงจากความต้องการด้านการตั้งราคาและประเภทลูกค้าที่ต้องการดึงดูด ท่านก็สามารถตั้งราคาที่แตกต่างกันโดยอิงตามอายุของเด็กในกลุ่มที่มาเข้าพัก นอกจากนี้ท่านก็สามารถตั้งราคาที่แตกต่างกันโดยอิงตามจำนวนเด็กในกลุ่มเดินทางได้อีกด้วย เช่น จะคิดราคาเดียวกันทั้งหมดสำหรับเด็กคนที่ 1-3 หรือจะคิดราคาต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตั้งราคาของท่าน

ขั้นแรกท่านจะต้องกำหนดช่วงอายุขึ้นเสียก่อน ซึ่งท่านสามารถกำหนดช่วงอายุอย่างน้อย 1 กลุ่มและไม่เกิน 3 กลุ่ม ตัวอย่างเช่น ท่านอาจอนุญาตให้เด็กอายุ 0-6 ปีเข้าพักในราคาที่ลดลง ส่วนเด็กที่อายุ 7 ปีขึ้นไปจะคิดราคาผู้ใหญ่ตามปกติ เว้นแต่ว่าท่านจะกำหนดช่วงอายุอีกกลุ่มที่คิดราคาลดลง หากเลือกที่จะกำหนดช่วงอายุกลุ่มที่ 2 ขึ้นมา (เช่น เด็กอายุ 7-17 ปี) ก็สามารถตั้งราคาที่ลดลงที่ต่างจากกลุ่มแรกให้กลุ่มดังกล่าว

โดยท่านสามารถจำกัดจำนวนเด็กในแต่ละช่วงอายุที่สามารถเข้าพักในราคาที่ลดลงได้อีกด้วย เช่น ท่านอาจคิดราคาที่ลดลงเฉพาะเด็กอายุ 0-6 ปีคนแรก ทว่าเด็กคนอื่นที่อายุ 0-6 ปีเช่นกันจะคิดราคาผู้ใหญ่ตามปกติ

อีกวิธีหนึ่งสำหรับดึงดูดลูกค้าคืออนุญาตให้เด็กอายุน้อยที่สุดเข้าพักได้ฟรีหรือในราคาที่ลดลง นอกจากเด็กคนแรกแล้ว ผู้เข้าพักรายใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะคิดตามราคาผู้ใหญ่ 

โปรดทราบว่าการกำหนดช่วงอายุที่ทับซ้อนกันนั้นไม่สามารถทำได้ (เช่น 0-5 ปีกับ 4-8 ปี) ทว่าจุดนี้ไม่ได้จำกัดความยืดหยุ่นในการตั้งกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาของท่านแต่อย่างใด

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพรวมดังนี้ มีครอบครัวที่มีเด็ก 3 คน (อายุ 2 ปี 3 ปี และ 9 ปี) ต้องการจองที่พัก ที่พักของท่านเสนอราคาซึ่งเด็กคนแรกเข้าพักได้ฟรีหากมีอายุ 0-6 ปี หรือเข้าพักได้ในราคาที่ลดลงหากมีอายุ 7-17 ปี ส่วนเด็กลำดับถัดมาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามจะคิดเท่าราคาผู้ใหญ่

เมื่ออิงจากกลยุทธ์ด้านการตั้งราคา ช่วงอายุเด็กที่ท่านต้องกำหนดมี 2 กลุ่ม:

  • 0-6 ปี
  • 7-17 ปี

สิ่งนี้ส่งผลให้ช่วงอายุและราคาท้ายสุดเป็นดังนี้:

0-6 ปี

  • เด็กคนแรกเข้าพักได้ฟรี
  • เด็กคนที่ 2 คิดตามราคาผู้ใหญ่

7-17 ปี

  • เนื่องจากมีเด็กอายุน้อยกว่าซึ่งเดินทางมาพร้อมกันได้เข้าพักฟรีไปแล้ว เด็กคนอื่น ๆ จึงจะคิดตามราคาผู้ใหญ่

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น และท่านสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับช่วงอายุกับราคาที่ลดลงได้ในแบบของท่านเอง 


ลูกค้าจะพบราคาสำหรับเด็กต่อคนได้อย่างไร?

เมื่อกลุ่มที่มีเด็กเดินทางมาด้วยค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มของเรา ก็จะระบุอายุเด็กเมื่อเริ่มการค้นหา หากท่านตั้งราคาเด็กต่อคนเอาไว้ ลูกค้าจะเห็นราคาที่ถูกต้องตามจริงที่สุดโดยอิงตามเรทแพลนของท่าน

ตัวอย่างเช่น สำหรับกลุ่มที่มีเด็ก 3 คน (อายุ 2 ปี 3 ปี และ 9 ปี) ระบบจะใช้ราคาเด็กต่อคนในระหว่างขั้นตอนการค้นหา โดยเด็กทั้งอายุ 2 ปีและ 3 ปีนั้นอยู่ในช่วงอายุ 0-6 ปี ส่วนเด็กอายุ 9 ปีอยู่ในช่วงอายุ 7-17 ปี

เมื่ออิงจากการตั้งราคาเด็กต่อคน เด็กอายุ 2 ปีจะเข้าพักได้ฟรี ส่วนเด็กอายุ 3 ปีและ 9 ปีจะคิดตามราคาผู้ใหญ่เต็มจำนวน 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?