วิธีอัปเดตราคาผ่านทางแอป Pulse

ท่านสามารถอัปเดตราคาเฉพาะวันใดวันหนึ่งหรือหลายวันผ่านทางแอป Pulse ได้ โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ที่ด้านล่างสำหรับแอปแบบ iOS และ Android

iOS

กรณีที่ต้องการแก้ไขเพียง 1 รายการในวันใดวันหนึ่ง

1. ไปที่แท็บ "จำนวนห้องเปิดจอง" และเลือกวันที่ท่านต้องการอัปเดตข้อมูล

2. เลื่อนลงไปดูประเภทห้องพักทั้งหมดของท่าน

3. ค้นหาห้องพักประเภทที่ต้องการอัปเดตและแตะที่ห้องดังกล่าว

4. หน้าที่ปรากฏจะแสดงปฏิทินและเรทแพลนของห้องพักประเภทดังกล่าว

5. เลือกเรทแพลนที่ต้องการปรับเปลี่ยนและแตะช่องที่เป็นสีเทา จากนั้นเลือกปรับราคาตามต้องการ

6. เมื่อปรับราคาเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่ม "บันทึก" ที่ด้านล่างหน้าจอ

7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ต้องการแก้ไขหลายรายการในหลายวัน

1. ไปที่แท็บ "จำนวนห้องเปิดจอง" และแตะไอคอนที่เป็นรูปเส้นและจุดบริเวณมุมขวาบน

2. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการอัปเดตข้อมูลและแตะที่ "ปรับเปลี่ยนราคา"

3. เลือกที่พักที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนราคา (ในกรณีที่ท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง)

4. เลือกประเภทห้องพักและเลื่อนลงไปดูเรทแพลนทั้งหมดของท่าน

5. ค้นหาเรทแพลนที่ต้องการปรับเปลี่ยนและแตะช่องที่เป็นสีเทา จากนั้นเลือกปรับราคาตามต้องการ

6. เมื่อปรับราคาเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่ม "บันทึก" ที่ด้านล่างหน้าจอ

7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


Android

กรณีที่ต้องการแก้ไขเพียง 1 รายการในวันใดวันหนึ่ง

1. แตะที่ "ไอคอนปฏิทิน" และเลือกวันที่ท่านต้องการอัปเดตข้อมูล

2. เลื่อนลงไปดูประเภทห้องพักทั้งหมดของท่าน

3. ค้นหาห้องพักที่ต้องการอัปเดตและแตะที่ "รายละเอียด"

4. หน้าที่ปรากฏจะแสดงปฏิทินและเรทแพลนของห้องพักประเภทดังกล่าว

5. เลือกเรทแพลนที่ต้องการปรับเปลี่ยนและแตะบริเวณ "สกุลเงิน" จากนั้นเลือกปรับราคาตามต้องการ

6. เมื่อปรับราคาเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่มรูปเครื่องหมายถูกที่ด้านบนหน้าจอ

7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ต้องการแก้ไขหลายรายการในหลายวัน

1. แตะที่ "ไอคอนปฏิทิน"

2. จากนั้นแตะที่ไอคอนที่เป็นรูปเส้นและจุดบริเวณมุมขวาบน

3. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการอัปเดตข้อมูล เลื่อนลงไปด้านล่าง จากนั้นแตะที่ "ปรับเปลี่ยนราคา"

4. เลือกที่พักที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนราคา (ในกรณีที่ท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง)

5. ค้นหาเรทแพลนที่ต้องการปรับเปลี่ยนและแตะบริเวณ "สกุลเงิน" จากนั้นเลือกปรับราคาตามต้องการ

6. เมื่อปรับราคาเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่มรูปเครื่องหมายถูกที่ด้านบนหน้าจอ

7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้