ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในปฏิทิน

อัปเดตเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว | 7 นาที
บันทึก

อาจมีบางช่วงเวลาที่ท่านไม่ต้องการรับการจองใดเลยสำหรับบางห้องหรือยูนิต ท่านสามารถงดรับการจองเช่นนี้ได้ด้วยการระบุวันที่ปิดรับการจองในปฏิทินผ่านเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse

วิธีดำเนินการจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของปฏิทินที่ท่านใช้ หากไม่แน่ใจว่าท่านใช้ปฏิทินแบบใดอยู่ โปรดดูภาพถ่ายหน้าจอด้านล่างและทำตามขั้นตอนที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเห็นในเอกซ์ทราเน็ตหรือใน Pulse


เนื้อหาในบทความนี้


การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในเอกซ์ทราเน็ต


รูปแบบรายการ: การปิดห้องในเอกซ์ทราเน็ต

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการอยู่ ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองทีละวันที่:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกปฏิทินและการตั้งราคาหรือราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. คลิกสถานะของห้องพักของวันที่มีสถานะเปิดจองอยู่ซึ่งท่านต้องการปิดจอง

ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองระยะยาวในปฏิทินรูปแบบรายการ:

 1. คลิกที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ
 2. เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของช่วงที่ต้องการปิดจอง
 3. ทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่ต้องการปิดจอง
 4. คลิกสถานะของห้องพัก จากนั้นคลิกปิดจองห้องนี้
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบรายเดือน: การปิดห้องในเอกซ์ทราเน็ต

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือนอยู่ ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองในวันที่ต่าง ๆ:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกปฏิทินและการตั้งราคาหรือราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกห้องหรือยูนิตที่ต้องการปิดจองจากรายการดรอปดาวน์
 3. เลือกวันที่ต้องการปิดจองห้องหรือยูนิตดังกล่าว ซึ่งทำได้โดยลากไอคอนสามขีด 2 ไอคอนที่มีอยู่ในปฏิทิน หรือระบุวันที่ลงในช่องเริ่มต้นและสิ้นสุด
 4. ที่หัวข้อเปิดหรือปิดรับการจอง ให้คลิกปิดจองเพื่อปิดจองในวันที่ดังกล่าว
 5. คลิกบันทึก และวันที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อยืนยันว่าตอนนี้วันที่นั้นปิดจองแล้ว

หากต้องการดูภาพรวมของจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในระยะยาวของที่พักท่าน โปรดเปลี่ยนไปใช้ปฏิทินรูปแบบรายปี ซึ่งทำได้โดยคลิกกล่องดรอปดาวน์ที่แสดงชื่อของรูปแบบปฏิทินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน จากนั้นคลิกรูปแบบรายปี


การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในแอป Pulse

ท่านสามารถใช้แอป Pulse ปิดจองวันที่ใดก็ตามในปฏิทินได้เช่นกัน โดยวิธีดำเนินการจะขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ปฏิทินแบบเก่าหรือแบบใหม่

 


ปฏิทินแบบเก่า: การปิดห้องในแอป Pulse

หากท่านใช้ปฏิทินแบบเก่าอยู่ ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองทีละวันที่:

 1. เปิดแอป Pulse และแตะจำนวนห้องเปิดจอง
 2. เลือกวันที่ต้องการปิดจอง
 3. เลื่อนลงไปยังห้องหรือยูนิตที่ต้องการปิดจอง จากนั้นเปลี่ยนสถานะห้องจากเปิดจองเป็นปิดจอง
 4. แตะปิดจองในส่วนสถานะของห้องพัก

ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองระยะยาวในปฏิทินแบบเก่า:

 1. เปิดแอป Pulse และแตะจำนวนห้องเปิดจอง
 2. แตะแก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ใต้ปฏิทิน
 3. เลือกช่วงวันที่ต้องการปิดจอง
 4. แตะเปิดหรือปิดจองห้อง
 5. กรณีที่ใช้ iOS ให้แตะบันทึก ถ้าใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูก
 6. หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้เลือกที่พักที่ต้องการอัปเดตข้อมูล
 7. เลือกห้องหรือยูนิตที่ท่านต้องการปิดจองในวันที่ต่าง ๆ
 8. แตะปิดจองในส่วนสถานะของห้องพัก
 9. กรณีที่ใช้ iOS ให้แตะบันทึก ถ้าใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูก

ปฏิทินแบบใหม่: การปิดห้องในแอป Pulse

หากท่านใช้ปฏิทินแบบใหม่ในรูปแบบรายการ ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองทีละวันที่:

 1. เปิดแอป Pulse และแตะจำนวนห้องเปิดจอง
 2. เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการปิดจอง และแตะปุ่มเลื่อนข้าง ๆ ห้องหรือยูนิตที่เกี่ยวข้อง สถานะจะเปลี่ยนจากเปิดจองมาเป็นปิดจอง

หากท่านใช้มุมมองรูปแบบปฏิทิน ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองทีละวันที่:

 1. เปิดแอป Pulse และแตะจำนวนห้องเปิดจอง
 2. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการอัปเดตข้อมูล
 3. หากท่านใช้มุมมองรูปแบบปฏิทินอยู่ ให้แตะห้องหรือยูนิตและวันที่ต้องการปิดจอง หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ต้องการปิดจอง
 4. กรณีที่ใช้ iOS ให้แตะปุ่มเลื่อนข้าง ๆ ชื่อห้องหรือยูนิตเพื่อให้ปุ่มอยู่ในตำแหน่งปิดจอง กรณีที่ใช้ Android ให้แตะปุ่มเลื่อนที่แถวสถานะของห้องพักเพื่อเลื่อนปุ่มไปทางซ้าย
 5. กรณีที่ใช้ iOS ให้แตะบันทึก ถ้าใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูก

ด้านล่างนี้เป็นวิธีปิดจองระยะยาวในปฏิทินแบบใหม่:

 1. เปิดแอป Pulse และแตะจำนวนห้องเปิดจอง
 2. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการอัปเดตข้อมูล
 3. หากท่านใช้มุมมองรูปแบบปฏิทินอยู่ ให้แตะประเภทห้องหรือยูนิตที่ต้องการปิดจอง หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ต้องการอัปเดตข้อมูล จากนั้นแตะประเภทห้องหรือยูนิตที่ต้องการปิดจอง
 4. แตะแก้ไขข้อมูลในหลายวันที่จากนั้นเลือกช่วงวันที่ต้องการปิดจอง
 5. แตะเปิดหรือปิดจองห้อง จากนั้นแตะปิดขายในส่วนสถานะของห้องพัก
 6. กรณีที่ใช้ iOS ให้แตะบันทึก ถ้าใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?