การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในปฏิทินของท่าน

Updated 3 months ที่แล้ว
บันทึก

ตลอดทั้งปีก็อาจมีบางช่วงเวลาที่ท่านไม่ต้องการรับการจองใด ๆ สำหรับห้องใดห้องหนึ่งหรือยูนิตใดยูนิตหนึ่ง ท่านสามารถงดรับการจองในกรณีเช่นนี้ได้อย่างง่ายดาย เพียงปิดจองวันที่ต้องการในปฏิทินของท่าน ซึ่งทำในเอกซ์ทราเน็ตหรือในแอป Pulse ก็ได้ โปรดเช็คว่าภาพถ่ายหน้าจอใดด้านล่างนี้ที่ตรงกับหน้าจอที่แสดงในเอกซ์ทราเน็ตหรือ Pulse ของท่าน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนที่สอดคล้องกัน


เนื้อหาในบทความนี้

การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในเอกซ์ทราเน็ต

การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในแอป Pulse


การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในเอกซ์ทราเน็ต


ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ท่านสามารถปิดรับการจองในวันที่ใดวันที่หนึ่งได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกปฏิทินและการตั้งราคาหรือราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. หากต้องการปิดรับการจองในวันที่ใดวันที่หนึ่ง ให้คลิกที่สถานะของห้องพักของวันที่จองได้ (ไฮไลท์เป็นสีเขียว) และคลิกปุ่มปิดจอง
 3. หากต้องการปิดรับการจองเรทแพลนใดเรทแพลนหนึ่งของห้องนั้น ๆ ให้คลิกที่แถวเรทแพลนเพื่อดูเรทแพลนทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ 
 4. เมื่อคลิกบันทึก วันที่ดังกล่าวจะไฮไลท์เป็นสีแดง ซึ่งหมายความว่าตอนนี้วันที่ดังกล่าวถูกบล็อกไม่ให้รับการจองแล้ว

หากต้องการปิดจองในช่วงที่นานขึ้นในปฏิทินรูปแบบรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ
 2. ในแผงเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาที่ต้องการปิดรับการจอง
 3. ทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่ต้องการปิดรับการจอง 
 4. คลิกที่สถานะของห้องพัก แล้วคลิกปุ่มปิดจองห้องนี้
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนยันวันที่ปิดรับการจอง

ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน ท่านสามารถปิดรับการจองในวันที่ต่าง ๆ ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกปฏิทินและการตั้งราคาหรือราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกประเภทห้องหรือยูนิตที่ต้องการปิดรับการจองจากรายการแบบดรอปดาวน์
 3. เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาที่ต้องการปิดรับการจอง โดยจะเลือกในแผงเมนูทางด้านขวาของหน้าจอหรือเลือกในปฏิทินโดยตรงเลยก็ได้
 4. คลิกปุ่มปิดจองเพื่อปิดรับการจองในวันที่ดังกล่าว
 5. เมื่อคลิกบันทึก วันที่ดังกล่าวจะไฮไลท์เป็นสีแดง ซึ่งหมายความว่าตอนนี้วันที่ดังกล่าวถูกบล็อกไม่ให้รับการจองแล้ว

คำแนะนำ: หากต้องการดูภาพรวมของจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในระยะยาวของที่พักท่าน ให้เปลี่ยนปฏิทินของท่านเป็น “รูปแบบรายปี”


การปิดจองวันที่ต่าง ๆ ในแอป Pulse

ท่านสามารถปิดรับการจองในวันที่ต่าง ๆ ในปฏิทินผ่านแอป Pulse ได้เช่นกัน ซึ่งมีให้บริการสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android เมื่อดาวน์โหลด Pulse แล้ว ให้เช็คว่าปฏิทินใดด้านล่างนี้ที่ตรงกับปฏิทินในแอป จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนที่สอดคล้องกัน

 


ปฏิทินแบบเก่า

หากต้องการปิดจองห้องพักในวันที่ใดวันที่หนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องเปิดจอง
 2. เลือกวันที่ต้องการปิดรับการจอง
 3. เลื่อนลงไปยังประเภทห้องที่ต้องการปิดรับการจอง จากนั้นเปลี่ยนสถานะห้องจากเปิดจองเป็นปิดจอง
 4. แตะที่ปิดจองในส่วนสถานะของห้องพัก
 5. ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของท่านโดยอัตโนมัติ เท่ากับว่าตอนนี้ห้องของท่านปิดรับการจองแล้วในวันที่ดังกล่าว

หากต้องการปิดจองห้องพักในหลายวันที่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องเปิดจอง
 2. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ใต้ปฏิทิน
 3. เลือกช่วงวันที่ต้องการปิดรับการจอง
 4. แตะเปิดหรือปิดจองห้องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. หากท่านมีหลายที่พักในแอคเคาท์เดียวกัน ให้เลือกที่พักที่ต้องการอัปเดตข้อมูลเสียก่อน จากนั้นเลือกประเภทห้อง
 6. แตะที่ปิดจองในส่วนสถานะของห้องพัก
 7. หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก หรือหากใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอ
 8. เมื่อเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้นก็แสดงว่าระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของท่านแล้ว

 


ปฏิทินแบบใหม่

หากต้องการปิดจองห้องพักในวันที่ใดวันที่หนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องเปิดจอง
 2. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6
  • หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ไปที่ขั้นตอน 5
  • หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดต
 4. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องที่ต้องการอัปเดตข้อมูลโดยแตะที่ปฏิทินของประเภทห้องดังกล่าวหากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ต้องการ จากนั้นแตะที่ประเภทห้องที่ต้องการอัปเดตข้อมูล
 5. แตะวันที่ต้องการอัปเดต
 6. เลื่อนลงไปที่สถานะของห้องพัก แล้วแตะปิด
 7. หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก หรือหากใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอ (หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้แตะรีเซ็ตในกรณีที่ใช้ iOS หรือแตะที่ลูกศรมุมซ้ายบนของหน้าจอแล้วเลือกยกเลิกในกรณีที่ใช้ Android)

หากต้องการปิดจองห้องพักในหลายวันที่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องเปิดจอง
 2. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6 
  • หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 5
  • หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดต
 4. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องที่ต้องการอัปเดตข้อมูลโดยแตะที่ปฏิทินของประเภทห้องดังกล่าวหากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ต้องการ จากนั้นแตะที่ประเภทห้องที่ต้องการอัปเดตข้อมูล
 5. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ จากนั้นเลือกช่วงวันที่ต้องการปิดรับการจอง
 6. แตะที่เปิดหรือปิดจองห้อง จากนั้นแตะปิดในส่วนสถานะของห้องพัก
 7. หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก หรือหากใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอ (หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้แตะรีเซ็ตในกรณีที่ใช้ iOS หรือแตะที่ลูกศรมุมซ้ายบนของหน้าจอแล้วเลือกยกเลิกในกรณีที่ใช้ Android)

Is this article helpful?