การอัปเดตเรทแพลนบนแอป Pulse

Updated 3 months ที่แล้ว | 7 นาที
บันทึก

บทความนี้จะแสดงวิธีอัปเดตเรทแพลนและราคาบน Pulse อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอัปเดตสำหรับวันเดียวหรือหลายวันก็ตาม

หมายเหตุ: เราได้เปิดใช้งานปฏิทินแบบใหม่บนแอป Pulse ในเดือนกันยายน 2020 โดยได้มีการเปลี่ยนให้ที่พักคู่ค้าบางแห่งไปแล้ว และจะดำเนินการในส่วนที่เหลือเร็ว ๆ นี้ ท่านสามารถดูขั้นตอนในการอัปเดตจำนวนห้องที่เปิดให้จองทั้งในเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่ที่ด้านล่างนี้


สารบัญ:

ปฏิทินแบบเก่า

ปฏิทินแบบใหม่


ปฏิทินแบบเก่า

ท่านสามารถอัปเดตราคาสำหรับวันเดียวหรือหลายวันได้ใน Pulse โดยดูขั้นตอนสำหรับแอปเวอร์ชั่น iOS และ Android ได้ที่ด้านล่าง

iOS

หากต้องการปรับเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวให้เฉพาะวันที่ต้องการ:

 1. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง จากนั้นเลือกวันที่ที่ท่านต้องการอัปเดต
 2. เลื่อนลงมาเพื่อดูห้องพักทุกประเภทของท่าน
 3. มองหาประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดตแล้วแตะที่ห้องดังกล่าว
 4. หน้าที่เปิดขึ้นมาจะแสดงปฏิทินและเรทแพลนเฉพาะห้องนั้น
 5. มองหาเรทแพลนที่ต้องการแก้ไขและแตะที่ช่องสีเทา ปรับราคาตามต้องการ
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แตะที่ปุ่มบันทึกซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ
 7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากต้องการปรับเปลี่ยนสำหรับหลายวัน:

 1. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง และแตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ใต้ปฏิทิน
 2. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการอัปเดต และแตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 3. เลือกที่พักที่ต้องการแก้ไขราคา (ในกรณีที่ท่านมีที่พักหลายแห่ง)
 4. เลือกประเภทห้องพัก จากนั้นเลื่อนลงไปดูเรทแพลนทั้งหมดของท่าน
 5. มองหาเรทแพลนที่ต้องการแก้ไขและแตะที่ช่องสีเทา ปรับราคาตามต้องการ
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แตะที่ปุ่มบันทึกซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ
 7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Android

หากต้องการปรับเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวให้เฉพาะวันที่ต้องการ:

 1. แตะที่ไอคอนปฏิทิน จากนั้นเลือกวันที่ที่ท่านต้องการอัปเดต
 2. เลื่อนลงไปดูห้องพักทุกประเภทของท่าน
 3. มองหาห้องพักที่ต้องการอัปเดต และแตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 4. หน้าที่เปิดขึ้นมาจะแสดงปฏิทินและเรทแพลนเฉพาะห้องนั้น
 5. มองหาเรทแพลนที่ท่านต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ช่องสกุลเงิน ปรับราคาตามต้องการ
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แตะที่ปุ่มเครื่องหมายถูกซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ
 7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากต้องการปรับเปลี่ยนสำหรับหลายวัน:

 1. แตะที่ไอคอนปฏิทิน
 2. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ใต้ปฏิทิน
 3. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการอัปเดต และแตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 4. เลือกที่พักที่ต้องการแก้ไขราคา (ในกรณีที่ท่านมีที่พักหลายแห่ง)
 5. มองหาเรทแพลนที่ท่านต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ช่องสกุลเงิน ปรับราคาตามต้องการ
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แตะที่ปุ่มเครื่องหมายถูกซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ
 7. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ปฏิทินแบบใหม่

สำหรับวันใดวันหนึ่ง:

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6

  หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ไปที่ขั้นตอน 5

  หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดต
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ขั้นแรกให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว

  หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการซึ่งจัดเรียงตามลำดับวันที่ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต

 6. แตะวันที่ที่ต้องการอัปเดต
 7. เลื่อนลงไปเพื่อดูเรทแพลนและราคาทั้งหมดของท่าน
 8. หากท่านต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเรทแพลน ให้แตะช่องที่อยู่ติดกัน หากท่านไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องดังกล่าว เรทแพลนก็จะไม่เปิดใช้งาน แต่ถ้าท่านทำเครื่องหมายในช่อง เรทแพลนก็จะมีสถานะเปิดใช้งาน
 9. หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคา เพียงแตะที่ช่องสำหรับใส่ข้อมูลในส่วนของราคาและระบุราคาที่ต้องการตั้ง
 10. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว:

  หากท่านใช้ iOS แตะที่ปุ่มบันทึกที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงก็ให้กดรีเซ็ต

  หากท่านใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ก็ให้แตะที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ยกเลิก


สำหรับหลายวัน:

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6

  หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 5

  หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดต
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ขั้นแรกให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว

  หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการซึ่งจัดเรียงตามลำดับวันที่ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต

 6. แตะที่แก้ไขวันที่หลายรายการ
 7. เลือกช่วงวันที่ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 8. แตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 9. หากท่านต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเรทแพลน ให้แตะช่องที่อยู่ติดกัน หากท่านไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องดังกล่าว เรทแพลนก็จะไม่เปิดใช้งาน แต่ถ้าท่านทำเครื่องหมายในช่อง เรทแพลนก็จะมีสถานะเปิดใช้งาน
 10. หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคา เพียงแตะที่ช่องสำหรับใส่ข้อมูลในส่วนของราคาและระบุราคาที่ต้องการตั้ง
 11. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว:

  หากท่านใช้ iOS แตะที่ปุ่มบันทึกที่ด้านล่างหน้าจอ แต่ถ้าไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงก็ให้กดรีเซ็ต

  หากท่านใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ก็ให้แตะที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ยกเลิก หรือแตะที่ลูกศรวนรีเซ็ตที่มุมขวาบน (ใกล้กับเครื่องหมายถูก)

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้