การใช้แอป Pulse อัปเดตปฏิทินจำนวนห้องเปิดจอง

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 7 นาที
บันทึก

ท่านสามารถอัปเดตจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองสำหรับวันเดียวหรือหลายวันได้ด้วยแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS และ Android

ในแอป Pulse ของท่านอาจเป็นปฏิทินแบบเก่าหรือปฏิทินแบบใหม่ก็ได้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้แบบใดอยู่โดยดูว่าปฏิทินใน Pulse ตรงกับภาพหน้าจอใดจากด้านล่าง จากนั้นทำตามขั้นตอนของปฏิทินรูปแบบดังกล่าวเพื่ออัปเดตจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จอง


เนื้อหาในบทความนี้:


ดูว่าท่านใช้ปฏิทินแบบใดอยู่

 

ขณะนี้เรากำลังดำเนินการย้ายคู่ค้าจากปฏิทิน Pulse แบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ ด้วยเหตุนี้คู่ค้าบางรายจึงยังคงใช้ปฏิทินแบบเก่าอยู่ ดูภาพหน้าจอด้านล่างว่าท่านกำลังใช้ปฏิทินแบบใดอยู่ และควรทำตามขั้นตอนแบบใดเพื่ออัปเดตจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จอง


ปฏิทินแบบเก่า

 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองด้วยปฏิทินแบบเก่าในแอป Pulse

การจัดการวันที่ทีละวันด้วยปฏิทินแบบเก่า

 1. เปิดแอป Pulse
 2. หากใช้ iOS ให้แตะแท็บจำนวนห้องเปิดจองที่ด้านล่างหน้าจอ
 3. หากใช้ Android ให้แตะไอคอนปฏิทินที่ด้านบนของหน้าจอ
 4. เลือกวันที่ท่านต้องการอัปเดตจำนวนห้องเปิดจอง
 5. เลื่อนลงไปยังประเภทห้องที่ต้องการอัปเดต
 6. แตะ + หรือ - เพื่อปรับจำนวนห้องที่จะขาย
 7. แอปจะบันทึกการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

การจัดการวันที่ทีละหลายวันด้วยปฏิทินแบบเก่า

 1. เปิดแอป Pulse
 2. หากใช้ iOS ให้แตะแท็บจำนวนห้องเปิดจองที่ด้านล่างหน้าจอ
 3. หากใช้ Android ให้แตะไอคอนปฏิทินที่ด้านบนของหน้าจอ
 4. แตะแก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ใต้ปฏิทิน
 5. เลือกช่วงวันที่ต้องการอัปเดตจำนวนห้องเปิดจอง
 6. แตะปรับจำนวนห้องที่เปิดให้จองเพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน
 7. เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต หรือหากมีที่พักหลายแห่งในแอคเคาท์เดียวกันก็ให้เลือกที่พักก่อน จากนั้นจึงเลือกประเภทห้อง
 8. แตะ + หรือ - เพื่อปรับจำนวนห้องที่จะขาย
 9. หากใช้ iOS ให้แตะบันทึกเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น
 10. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น

อย่าลืมโหลดราคาสำหรับทุกวันที่ท่านเปิดรับการจอง เพราะห้องจะเปิด/รับจองได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งราคาไว้ ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 16 เดือน ดังนั้นตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านคว้าทุกโอกาสที่จะปรากฏให้ลูกค้าเห็นและได้รับการจองจากลูกค้า

ดูวิธีดาวน์โหลดแอป Pulse สำหรับจัดการที่พัก


ปฏิทินแบบใหม่

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองด้วยปฏิทินแบบใหม่ในแอป Pulse

การจัดการวันที่ทีละวันด้วยปฏิทินแบบใหม่

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. แตะแท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปขั้นตอน 9
 4. หากมีห้องพักหลายประเภท ให้ข้ามไปขั้นตอน 7
 5. หากมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอน 6
 6. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดตจำนวนห้องเปิดจอง
 7. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ขั้นแรกให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว
 8. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ เลื่อนไปยังวันที่ต้องการแก้ไขแล้วข้ามไปขั้นตอน 10
 9. แตะวันที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 10. แตะ + หรือ - เพื่อปรับจำนวนห้องที่จะขาย
 11. หากใช้ iOS ให้แตะปุ่มบันทึกที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น หรือแตะรีเซ็ตหากไม่ต้องการปรับเปลี่ยน
 12. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน แต่หากไม่ต้องการปรับเปลี่ยน ให้แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะยกเลิก

การจัดการวันที่ทีละหลายวันด้วยปฏิทินแบบใหม่

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. แตะแท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปขั้นตอน 9
 4. หากมีห้องพักหลายประเภท ให้ข้ามไปขั้นตอน 7
 5. หากมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอน 6
 6. แตะที่พักที่ต้องการอัปเดตจำนวนห้องเปิดจอง
 7. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ขั้นแรกให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว
 8. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะประเภทห้องที่ต้องการอัปเดต
 9. แตะแก้ไขข้อมูลในหลายวันที่
 10. เลือกช่วงวันที่ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 11. แตะปรับจำนวนห้องที่เปิดให้จอง
 12. แตะ + หรือ - เพื่อปรับจำนวนห้องที่จะขาย
 13. หากใช้ iOS ให้แตะปุ่มบันทึกที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น หรือแตะรีเซ็ตหากไม่ต้องการปรับเปลี่ยน
 14. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน แต่หากไม่ต้องการปรับเปลี่ยน ให้แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะยกเลิก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?