คะแนนรีวิวมีวิธีคำนวณอย่างไร?

คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ยของท่านนั้นคำนวณโดยอิงจากคะแนนทั้งหมดที่ได้รับที่แสดงออนไลน์

เมื่อที่พักของท่านมีรีวิวอย่างน้อย 5 รายการแสดงบนหน้าข้อมูล ระบบจะคำนวณคะแนนรีวิวของที่พักเพื่อแสดงบนเว็บไซต์

ในแต่ละครั้งที่ท่านได้รับรีวิว หรือรีวิวหมดอายุ ระบบของเราจะใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการซิงก์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มทั้งหมด (เอกซ์ทราเน็ต หน้าที่พักที่เปิดเป็นสาธารณะ แอปสมาร์ทโฟน และอื่น ๆ) โดยจะแสดงข้อมูลจากเอกซ์ทราเน็ตบนหน้าเว็บไซต์เมื่ออัปเดตข้อมูลเสร็จสิ้น

ดังนั้น วันที่อนุมัติรีวิวล่าสุดจะส่งผลต่อวันที่จะมีการอัปเดตข้อมูล โดยระบบจะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าไปทำการปรับเปลี่ยน

วิธีที่เราใช้คำนวณคะแนนเฉลี่ยของที่พัก

ผู้เข้าพักสามารถให้คะแนน 6 หัวข้อผ่านการเลือกสัญลักษณ์หน้ายิ้มหรือหน้าเศร้า โดยแต่ละหน้าจะเท่ากับ 2.5 คะแนน

เมื่อเราคำนวณคะแนนเฉลี่ย เราจะรวมคะแนนจากหัวข้อความสะอาด ความสะดวกสบาย ทำเล สิ่งอำนวยความสะดวก พนักงาน และความคุ้มค่าเงิน แล้วนำยอดรวมที่ได้มาหาร 6 (จำนวนหัวข้อที่นำมาคิดคะแนน)*ดังนั้น รีวิวแต่ละรายการที่ได้รับจะไม่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของที่พักท่านในทันที

หากผู้เข้าพักไม่ได้ให้คะแนนในหัวข้อใด หัวข้อดังกล่าวก็จะมีคะแนนเป็นศูนย์ และไม่ได้นำไปคำนวณเป็นคะแนนโดยเฉลี่ยของที่พักรีวิวจะหมดอายุเองโดยอัตโนมัติในอีก 24 เดือนให้หลัง ทั้งนี้ ระบบจะใช้เวลาอีก 48 ชั่วโมงในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของท่านใหม่ก่อนแสดงผลในหน้าที่พักของท่านรีวิวที่นานเกินกว่า 24 เดือนจะโดนลบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รีวิวที่ลูกค้าเห็นตรงตามจริงและอัปเดตมากที่สุด ดังนั้นคะแนนรีวิวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

*หมายเหตุ: ที่เอกซ์ทราเน็ตท่านอาจจะเห็นหัวข้อ "คะแนนด้านอื่น ๆ" ปรากฎในแท็บ "ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก" ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะไม่นำไปคำนวณเป็นคะแนนรีวิวโดยรวมของที่พักท่าน ทว่าท่านสามารถใช้คะแนนเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถช่วยให้ปรับปรุงด้านต่าง ๆ อย่างเช่น อาหารเช้า กาแฟ WiFi หรือภาพถ่าย