คะแนนรีวิวมีวิธีคำนวณอย่างไร?

Image
guest_review_cover

 

 

คู่ค้าหลายรายของเราบอกว่ากังวลเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความแม่นยำของคะแนนรีวิวจากผู้เข้าพัก นอกจากนี้คู่ค้าจำนวนมากก็มีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีคำนวณคะแนนสุดท้ายด้วยเช่นกัน

เรารับฟังและขอบคุณความคิดเห็นจากท่าน เพราะทำให้เราสามารถทำการพัฒนาดังต่อไปนี้ได้:

  • ตอนนี้ผู้เข้าพักสามารถเลือกคะแนน "โดยรวม" ได้ด้วยตนเอง

ก่อนหน้านี้ คะแนนของท่านสำหรับแต่ละรีวิวนั้นเป็นค่าเฉลี่ยจากการคำนวณคะแนน 6 หัวข้อ ซึ่งก็คือทำเลที่ตั้ง ความสะอาด ความสะดวกสบาย คุ้มค่าเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และพนักงาน โดยนับจากนี้ผู้เข้าพักจะให้คะแนนโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าพักด้วยตนเอง

นั่นก็คือ ผู้เข้าพักจะยังคงสามารถให้คะแนนหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ แต่คะแนนจะไม่นำไปคำนวณเป็นคะแนนรีวิวโดยรวมของท่าน เพราะผู้เข้าพักจะเลือกคะแนนสุดท้ายด้วยตนเอง โดยการมีคะแนนที่เลือกได้ต่างหากนี้ยังช่วยให้ระบบของเราเป็นไปตามแนวทางที่ดีที่สุดของแวดวงธุรกิจอีกด้วย                   

 

 แบบเก่า   แบบใหม่

การเก็บคะแนนที่พักโดยรวมแบบแยกต่างหาก

คะแนนนี้จะไม่ได้อิงตามคะแนนในแต่ละหัวข้อ

Image
x_image_partnerhelp_1
Image
icon_partnerhelp

การเก็บคะแนนจากแต่ละหัวข้อ

ทำเลที่ตั้ง ความสะอาด ความสะดวกสบาย คุ้มค่าเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และพนักงาน

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

การรวบรวมคอมเมนต์จากผู้เข้าพัก

สิ่งที่ลูกชอบและไม่ชอบ

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

 

  • สัญลักษณ์หน้ายิ้มจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนแบบใหม่ซึ่งเลื่อนได้ตั้งแต่ 1-10 สำหรับคะแนนรีวิวโดยรวม 

จากการสำรวจของเรา ท่านแจ้งว่าระบบเก่าที่ใช้สัญลักษณ์หน้ายิ้มนั้นไม่แม่นยำและไม่ยุติธรรมเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่เปิดโอกาสมากพอให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และให้ตรงตามความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำเสนอระดับคะแนนแถบเลื่อน 1-10 เพื่อให้รีวิวชัดเจนขึ้นสำหรับทุกคน

Image
slider_partnerhelp
  • แถบเลื่อนระดับ 1-10 จะทำให้คะแนนต่ำสุดที่มีโอกาสได้ไม่ใช่ 2.5 อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อผู้เข้าพักเลือกสัญลักษณ์หน้าบึ้ง (คะแนนต่ำสุด) ก็จะหมายถึงคะแนน "2.5" ซึ่งท่านกล่าวว่าไม่สมเหตุสมผลนัก ทว่าสำหรับรูปแบบใหม่นี้คะแนนต่ำสุดที่ท่านมีโอกาสได้สำหรับคะแนนโดยรวมคือ "1"

 

หมายเหตุ: เนื่องจากคะแนนโดยรวมไม่ใช่ค่าเฉลี่ยอีกต่อไป และตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกระดับคะแนน 1-10 ท่านจึงอาจเห็นความแตกต่างเล็กน้อยของคะแนนโดยรวมที่ท่านได้รับจากแต่ละรีวิว และเนื่องจากคะแนนของท่านไม่ได้ผูกมัดกับหัวข้อที่กำหนดไว้อีกต่อไป ท่านและลูกค้าที่มีแนวโน้มจองจึงจะได้เห็นภาพที่ถูกต้องขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักได้รับจากที่พักของท่าน

คะแนนนี้ยังช่วยให้ท่านบ่งชี้ได้ว่าอะไรที่เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วและจุดไหนที่ท่านสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ในโอกาสต่อ ๆ ไป

การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบรีวิวแบบใหม่นี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นท่านอาจยังได้รับรีวิวบางรายการผ่านระบบรีวิวเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อที่ต้องการ:

 


จะเกิดอะไรขึ้นกับคะแนนปัจจุบัน? 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น คะแนนรีวิวทั้งหมดที่ท่านได้รับจนถึงตอนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีเพียงรีวิวใหม่ ๆ ที่ท่านได้รับเท่านั้นที่จะเก็บรวบรวมตามเกณฑ์ของระบบแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นท่านอาจยังได้รับรีวิวบางรายการผ่านระบบรีวิวเดิม และรีวิวก็จะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลัง 24 เดือนตามปกติ


การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อคะแนนรีวิวของฉันอย่างไร?

ระบบคะแนนแบบใหม่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น (เพราะอิงจากระดับคะแนน 1-10 แทนของเดิมที่เป็นสัญลักษณ์หน้ายิ้ม 4 แบบ) โดยจะสื่อถึงประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักได้รับจากที่พักของท่านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังกล่าวได้ว่าที่พักทุกแห่งจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเท่าเทียมเช่นกัน


จะเป็นเช่นไรหากคะแนนโดยรวมกับคะแนนหัวข้อย่อยของการจองเดียวกันแตกต่างกันมาก?

ผู้เข้าพักมีสิทธิ์ให้คะแนนประสบการณ์เข้าพักได้ตามต้องการ แต่เราก็เข้าใจเช่นกันว่าความคิดเห็นที่ทุกอย่างสอดคล้องกันนั้นสำคัญสำหรับท่าน ดังนั้น เราจะตรวจสอบรูปแบบและพฤติกรรมการส่งรีวิวของผู้เข้าพัก และดำเนินการเพื่อลดความไม่สอดคล้องกันที่เราพบ


ผู้เข้าพักจะสามารถส่งรีวิวโดยไม่ไห้คะแนนรีวิวโดยรวมเลยได้หรือไม่?

ไม่ได้ หากผู้เข้าพักไม่ให้คะแนนรีวิวโดยรวม ก็จะไม่สามารถเขียนรีวิว ให้คะแนนตามหัวข้อ หรือส่งแบบฟอร์มรีวิว


จะเป็นเช่นไรหากผู้เข้าพักส่งคะแนนโดยรวมอย่างเดียว แต่หยุดให้คะแนนในแต่ละหัวข้อหรือไม่เขียนเนื้อหารีวิวอีกต่อไป?

การได้ความคิดเห็นอย่างละเอียดจากผู้เข้าพักจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าอะไรที่เป็นไปได้ด้วยดีและอะไรที่ควรพัฒนา ซึ่งเราเข้าใจถึงความสำคัญของการได้รับเนื้อหาความคิดเห็นที่ผู้เข้าพักเขียนและคะแนนสำหรับ 6 หัวข้อ แต่เราไม่คิดว่าระบบใหม่นี้จะส่งผลครั้งใหญ่ต่อการเขียนคอมเมนต์พ่วงมาด้วย อย่างไรก็ตามเราจะตรวจสอบรูปแบบและพฤติกรรมการส่งรีวิวของผู้เข้าพัก อีกทั้งดำเนินการเพื่อนำให้รวบรวมข้อมูลอันมีค่านี้ให้ได้มากที่สุด

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้