การทำความเข้าใจความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและคะแนนความคุ้มค่าเงิน

Updated 2 months ที่แล้ว | 4.5 นาที
บันทึก

คะแนนความคุ้มค่าเงิน (Value for money) ของที่พักท่านเป็นการประเมินว่าที่พักมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับราคา โดยเป็นตัววัดความพึงพอใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงรวมหัวข้อนี้ไว้ในรีวิวจากผู้เข้าพักบนเว็บของเรา ความคุ้มค่าเงินมีผลอย่างมากต่อคะแนนรีวิวโดยรวมของท่าน ซึ่งหมายความว่าหากท่านพัฒนาคะแนนด้านนี้ให้ดีขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มคุณค่า (Value) ที่ที่พักท่านสามารถส่งมอบให้ลูกค้าและช่วยให้ดึงดูดผู้จองได้มากขึ้น


เนื้อหาในบทความนี้

  1. ทำความเข้าใจคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน
  2. วิธีพัฒนาคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน

ทำความเข้าใจคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการที่ลูกค้าให้คะแนนที่พักของท่านในด้านความคุ้มค่าเงิน เช่น งบที่ตั้งไว้ ความคาดหวัง และประสบการณ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งเฉพาะของลูกค้ารายนั้น ๆ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่ลูกค้าได้รับตอบแทนจากเม็ดเงินที่จ่ายไป และลูกค้าคิดว่าสิ่งนี้ยุติธรรมหรือไม่

เนื่องจากคะแนนความคุ้มค่าเงินมาจากการวิเคราะห์เองของแต่ละบุคคล คะแนนที่ท่านได้รับจากผู้เดินทางคนหนึ่งจึงอาจแตกต่างจากที่ได้รับจากอีกคนหนึ่ง แต่ก็มีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 อย่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความคุ้มค่าเงินของลูกค้าทุกคน ดังนี้:

  • ราคา - ปกติแล้วผู้เดินทางมักจะวิเคราะห์องค์ประกอบนี้โดยเปรียบเทียบกับที่พักที่คล้ายกัน โดยดูว่าราคาของท่านใกล้เคียงค่าเฉลี่ย สูงกว่า หรือต่ำกว่าอย่างมาก
  • คุณภาพและความหลากหลายของบริการ - องค์ประกอบนี้ครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เช่น ความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มี ตลอดจนความเป็นมิตรของพนักงาน และบรรยากาศที่ท่านจัดให้นั้นตรงกับความคาดหวังที่มีต่อทริปหรือไม่
  • สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ - องค์ประกอบนี้อิงตามความรู้สึกส่วนบุคคลมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องดูว่าลูกค้าของท่านเป็นกลุ่มใดและให้ความสำคัญกับอะไร สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเมื่อไปพักที่โฮสเทลริมชายหาดจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเมื่อเข้าพักโรงแรมธุรกิจในใจกลางเมือง

องค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ส่งผลและมีอิทธิพลต่อกันและกันในการประเมินคะแนนโดยรวมด้านความคุ้มค่าเงิน หากที่พักมีราคาสูงแต่มีบริการที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้เข้าพัก ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนต่ำด้านความคุ้มค่าเงิน ในทางกลับกันหากที่พักมีบริการที่ตรงตามความคาดหวังแต่มีราคาต่ำ ก็อาจได้รับคะแนนสูงด้านความคุ้มค่าเงิน


วิธีพัฒนาคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน

ในขณะเลือกที่พัก ผู้เดินทางก็จะชั่งน้ำหนักโดยเปรียบเทียบคุณค่าที่รับรู้ได้หรือที่คาดหวังได้จากที่พักนั้น ๆ กับราคาของที่พัก และเนื่องจากทั้งราคา คุณภาพ และคุณค่าต่างส่งผลต่อกันในการประเมินความคุ้มค่าด้านราคา การปรับราคาของท่านจึงสามารถเปลี่ยนแปลงความคุ้มค่าเงินที่ลูกค้ารับรู้ได้ ท่านสามารถใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์หลายอย่างเพื่อทำสิ่งนี้ได้ เช่น ข้อเสนอต่าง ๆ อย่างเบสิกดีล ส่วนลดสำหรับสมาชิกโปรแกรมต่าง ๆ อย่าง Genius และราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้า เช่น ราคาสำหรับมือถือหรือราคาเฉพาะประเทศ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ที่พักของท่านอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับที่พักอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน ทั้งยังทำให้ผู้เดินทางมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะจองที่พักกับท่าน การปรับเรื่องคุณค่าอาจส่งผลต่อคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่านได้เช่นกัน แต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานกว่า

ในระยะสั้น

หากการมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้เดินทางเป็นเป้าหมายสูงสุด การดึงดูดการจองให้ได้จำนวนมากที่สุดก็ถือเป็นขั้นตอนแรก วิธีที่เร็วที่สุดในการทำเช่นนี้ก็คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เสนอราคาที่แข่งขันได้และตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยที่ผู้เดินทางให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทาง 77% ต้องการความยืดหยุ่นให้ปรับเปลี่ยนการจองได้ และเกือบครึ่งกล่าวว่าการยกเลิกได้ฟรีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี

ในระยะยาว

ในระยะยาวนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นคือ การทำความเข้าใจว่าลูกค้าของท่านให้ความสำคัญกับอะไรกันแน่ ลองมองเจาะลึกลงไปในรีวิวที่ได้รับและพยายามทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ของท่าน สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามสัญชาติ กลุ่มอายุ ประเภทผู้เดินทาง และแม้แต่ช่วงเวลาของปี การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปในด้านใดบ้าง

ไปที่ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

Is this article helpful?