การทำความเข้าใจคะแนนความคุ้มค่าเงิน

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 3.5 นาที
บันทึก

คะแนนความคุ้มค่าเงิน (Value for money หรือ VFM) เป็นการประเมินว่าลูกค้าคิดว่าที่พักของท่านมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับราคา โดยคะแนนนี้เป็นตัววัดความพึงพอใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงรวมหัวข้อนี้ไว้ในรีวิวของเรา 

แม้ว่าคะแนนความคุ้มค่าเงินจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อคะแนนโดยรวมของที่พักท่าน แต่การได้คะแนนความคุ้มค่าเงินในระดับดีก็สัมพันธ์กับการได้คะแนนรีวิวสูง ๆ ด้วยเหตุนี้เองการปรับปรุงคะแนนความคุ้มค่าเงินจึงสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับที่พักท่านและดึงดูดผู้เดินทางเพิ่มขึ้นได้


เนื้อหาในบทความนี้


ทำความเข้าใจคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน ได้แก่ งบ ความคาดหวัง และประสบการณ์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่ลูกค้าได้รับตอบแทนจากเม็ดเงินที่จ่ายไป และลูกค้าคิดว่าสิ่งนี้ยุติธรรมหรือไม่

คะแนนความคุ้มค่าเงินนั้นมีความเฉพาะตัวและอาจแตกต่างไประหว่างผู้เดินทางแต่ละคน อย่างไรก็ตาม มีองค์ประกอบ 3 อย่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความคุ้มค่าเงินของลูกค้าทุกราย ดังนี้:

 • ราคา - โดยปกติแล้วผู้เดินทางมักจะวิเคราะห์องค์ประกอบนี้โดยเปรียบเทียบกับที่พักที่คล้ายกัน โดยดูว่าราคาของท่านใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย สูงกว่าอย่างมาก หรือต่ำกว่าอย่างมาก
   
 • คุณภาพการบริการ - สิ่งนี้รวมถึงความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่นำเสนอ ตลอดจนความเป็นมิตรของพนักงาน และการดูว่ามีบรรยากาศเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่
   
 • สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ - องค์ประกอบนี้อิงตามความรู้สึกส่วนบุคคลมากที่สุด สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเมื่อไปพักที่โฮสเทลริมชายหาดจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเมื่อเข้าพักโรงแรมธุรกิจในใจกลางเมือง ดังนั้นจึงต้องดูว่าลูกค้าของท่านเป็นกลุ่มใดและให้ความสำคัญกับอะไร

องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลและมีอิทธิพลต่อกันและกันในการประเมินคะแนนโดยรวมด้านความคุ้มค่าเงิน ที่พักที่มีราคาสูงแต่มีบริการที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนความคุ้มค่าเงินต่ำ และในทางกลับกันหากที่พักมีราคาต่ำแต่มีบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ก็อาจได้รับคะแนนความคุ้มค่าเงินสูง


วิธีพัฒนาคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน

ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่าน การพิจารณาปัจจัยแต่ละอย่างและทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็นในจุดที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ลองติดตามรีวิวของที่พักท่านเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำแล้วได้ผล แม้ว่าท่านอาจไม่เห็นความแตกต่างในทันที

 • ราคา: การปรับลดราคาอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าทำเสมอไป แต่ก็มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะพัฒนาคะแนนความคุ้มค่าเงินของท่านได้ในระยะสั้น

  เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ เช่น เบสิกดีล โปรแกรม Genius และราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้าอย่างราคาสำหรับมือถือหรือราคาเฉพาะประเทศก็สามารถช่วยปรับให้ที่พักท่านอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับที่พักอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้ผู้เดินทางมีแรงจูงใจที่จะจองกับท่านมากขึ้น
   
 • คุณภาพการบริการ: ตรวจสอบคะแนนพนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาดของท่าน หากมีด้านใดที่คะแนนต่ำมากอย่างเห็นได้ชัด ท่านอาจต้องทำการปรับปรุงบางอย่างเพื่อเพิ่มคะแนนความคุ้มค่าเงิน
   
 • สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ: ค้นหารีวิวตามประเทศและประเภทของผู้เดินทางเพื่อตรวจสอบแนวโน้มความคาดหวังของลูกค้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายอาจให้ความสำคัญกับเรื่องราคา ในขณะที่รายอื่น ๆ มองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า ทั้งนี้ ท่านอาจไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลของทุกคนได้ แต่การสังเกตเห็นความแตกต่างจะสามารถช่วยให้ท่านระบุประเด็นที่อาจดำเนินการแก้ไขได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?