การลบรีวิวจากผู้เข้าพัก

อัปเดตเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

รีวิวจากผู้เข้าพักเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากที่พักที่ไปเข้าพัก ในการใช้รีวิวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของรีวิว ทราบว่าใครที่สามารถเขียนรีวิวได้ และกรณีใดบ้างที่ท่านสามารถขอให้ลบรีวิวได้


เนื้อหาในบทความนี้:


เงื่อนไขในการลบรีวิวจากผู้เข้าพัก

เพื่อรับประกันความเกี่ยวข้องและความเป็นกลางของรีวิวจากผู้เข้าพัก เราปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเพื่อปกป้องลูกค้าและคู่ค้าของเราจากรีวิวที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์ของลูกค้าจริง หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประสบการณ์การเดินทาง ท่านสามารถดูแนวทางทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาได้ที่นี่

เงื่อนไขในการขอลบรีวิวจากผู้เข้าพักมีดังนี้:

 • ลูกค้ายกเลิกการจองและยืนยันว่าไม่ได้เดินทางมายังที่พัก
 • ท่านยกเลิกการจองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเช็คอิน
 • การจองมีสถานะเป็นไม่เข้าเช็คอินและรีวิวไม่ได้มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของลูกค้า
 • ท่านยกเลิกการจองในวันที่มีกำหนดเช็คอินเนื่องจากบัตรเครดิตไม่สามารถใช้การได้
 • เราพบว่าผู้เข้าพักเขียนรีวิวให้ที่พักผิดแห่ง
 • เราเชื่อว่าลูกค้าใช้รีวิวเพื่อแบล็คเมลท่าน โดยหากเป็นเหตุผลนี้ เราจำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลบรีวิว

ข้อควรทราบ:

 • หากลูกค้ามาถึงที่พักของท่านแต่ไม่พอใจและลงเอยด้วยการไม่เข้าพัก ลูกค้าจะสามารถเขียนรีวิวได้ 
 • หากลูกค้ายกเลิกการจองก่อนวันเช็คอิน หรือไม่มาเช็คอินเข้าที่พักของท่านเนื่องจากท่านไม่สามารถยอมรับคำขอใดคำขอหนึ่งของลูกค้าได้ ท่านสามารถขอให้เราตรวจสอบกรณีดังกล่าวได้ หากเราสรุปได้ว่าลูกค้าได้รับแจ้งก่อนเช็คอินหรือผ่านข้อควรทราบแล้วว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ เราก็จะสามารถลบรีวิวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท
 • หากท่านยกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเช็คอินเนื่องจากปัญหาการจองซ้ำซ้อน ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เขียนรีวิวได้
 • หากลูกค้ายืนยันว่าได้เข้าพักจริง เราจะยังคงแสดงรีวิวของลูกค้าทางออนไลน์ต่อไป

 

ในบางกรณี หากรีวิวจากผู้เข้าพักถูกลบ คะแนนอาจยังคงมีความเกี่ยวข้องและจะไม่ถูกลบออก โดยในกรณีนี้ ท่านจะไม่สามารถตอบกลับได้ เนื่องจากท่านสามารถตอบกลับได้เฉพาะรีวิวที่มีข้อความเท่านั้น 


การขอให้ลบรีวิวจากผู้เข้าพัก

หากท่านต้องการพูดคุยกับทีมงานของเราเกี่ยวกับรีวิว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งข้อความถึงเราผ่านทางเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกกล่องข้อความ
 3. คลิกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com
 4. คลิกดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ
 5. เลือกหัวข้อเป็นความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก
 6. คลิกดูช่องทางติดต่อทั้งหมด
 7. เลือกวิธีติดต่อที่ท่านต้องการ
 8. หากท่านเลือกส่งข้อความ ให้ระบุหมายเลขการจองและอธิบายปัญหาของท่าน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?