รางวัล Guest Review Award ของ Booking.com คืออะไร?

หัวข้อในบทความ:

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Guest Review Award คืออะไร?

โปรแกรม Guest Review Award เป็นโปรแกรมที่ Booking.com จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อที่พักคู่ค้าที่ได้ให้บริการอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนนรีวิวที่ลูกค้าให้ไว้หลังเข้าพัก

ในเดือนมกราคม 2019 เราจะประกาศผลรางวัล Guest Review Award 2018 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 7 ในการมอบรางวัลนี้

ที่พักใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ Guest Review Award?

ที่พักจะได้รับรางวัล Guest Review Award ประจำปี 2018 ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:00 น. (เขตเวลา CET):

- ได้คะแนนรีวิว 8-10

- ได้รับรีวิวออนไลน์อย่างน้อย 5 รายการ

Guest Review Award มีวิธีคำนวณคะแนนอย่างไร?

คะแนนคำนวณจากรีวิวทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ในช่วง 24 เดือนก่อนหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:00 น. (เขตเวลา CET)

จะได้รับแพ็กเกจ Guest Review Award เมื่อไร?

หากท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ก็จะได้รับแพ็กเกจ Guest Review Award ภายในเดือนมีนาคม 2019 โดยแพ็กเกจดังกล่าวจะประกอบด้วยจดหมาย ประกาศนียบัตร และสติกเกอร์ติดกระจก

ขอรับ Guest Review Award หลายแพ็กเกจได้ไหม?

ท่านไม่สามารถขอรับ Guest Review Award หลายแพ็กเกจได้

จะเปลี่ยนชื่อที่พักหรือที่อยู่ในการจัดส่งรางวัล Guest Review Award ได้ไหม?

ท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อที่พักหรือที่อยู่ในการจัดส่งได้หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:00 น. (เขตเวลา CET) เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นวันที่เราคำนวณคะแนนรีวิวโดยเฉลี่ยและตัดสินผู้ได้รับรางวัล