ทำความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบแนวทางเพื่อความยั่งยืน

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราขอขอบคุณสำหรับทุกขั้นตอนที่ท่านได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น เพราะทุก ๆ การดำเนินการมีส่วนช่วยให้โลกของเรา ผู้คน สัตว์ป่า และแหล่งที่อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเรายกย่องความพยายามของท่านและเพื่อช่วยให้ผู้เดินทางมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการเข้าพักครั้งถัดไป เราจึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนของท่านไว้บนหน้าข้อมูลที่พัก


เนื้อหาในบทความนี้:


เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ

เราให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่ผู้เดินทาง รวมถึงให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อป้องกันการกล่าวหาเรื่องการฟอกเขียว (Greenwashing) เพื่อดำเนินการดังกล่าว เราได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบขึ้นมาสำหรับโปรแกรมการเดินทางอย่างยั่งยืนของเรา

กระบวนการตรวจสอบนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เราจะสอบถามท่านว่าได้ใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนใดบ้างในที่พัก
 2. เราจะส่งแบบสอบถามถึงผู้ที่เคยเข้าพักกับท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางเหล่านี้บางประการ รวมถึงสอบถามว่าในระหว่างการเข้าพักนั้นผู้เข้าพักเห็นหลักฐานที่แสดงว่าท่านได้ใช้แนวทางดังกล่าวหรือไม่
 3. นอกจากนี้เราจะขอให้บริษัทตรวจสอบบุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้ส่งอีเมลถึงท่านเพื่อขอหลักฐานการใช้แนวทางซึ่งผู้เข้าพักอาจไม่เห็น หลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงภาพถ่าย เอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารอื่น ๆ บริษัทบุคคลที่สามจะพิจารณาว่าท่านได้ใช้แนวทางดังกล่าวตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่และแจ้งกับเรา

เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้นแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอให้ท่านตรวจสอบหากมีแนวทางใดก็ตามที่ท่านระบุว่าได้ใช้แต่มีการแจ้งเข้ามาว่าข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง และจนกว่าท่านจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เราจะแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางเหล่านั้นในเอกซ์ทราเน็ตด้วยเช่นกันเพื่อให้มีการแสดงข้อมูลว่าที่พักท่านยังไม่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว นี่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงให้ลูกค้าเห็นนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด


แนวทางเพื่อความยั่งยืนที่เราสอบถามผู้เข้าพัก

เราขอให้ผู้เข้าพักเขียนรีวิวเกี่ยวกับที่พักของท่านหลังการเข้าพักทุกครั้ง ในระหว่างขั้นตอนการรีวิวนี้ เราจะสอบถามเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนต่อไปนี้ที่ท่านระบุว่าได้ใช้ในที่พัก:

 • ให้ข้อมูลผู้เข้าพักเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งที่สืบทอดกันมา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนสิ่งที่ผู้มาเยือนควรปฏิบัติ
 • ไม่ใช้ขวดน้ำหรือขวดน้ำอัดลมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • มีการติดตั้งจุดเติมน้ำและสนับสนุนให้ผู้เข้าพักใช้จุดบริการเหล่านี้แทนขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • ใช้เครื่องจ่ายผลิตภัณฑ์แทนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • ใช้เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบใช้ซ้ำได้แทนเครื่องใช้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • เสนอทัวร์และกิจกรรมที่จัดโดยธุรกิจและไกด์ท้องถิ่นแก่ผู้เข้าพัก
 • ห้องพักมีสวิตช์แบบประหยัดพลังงาน (เช่น ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยคีย์การ์ด)
 • ใช้ชักโครกประหยัดน้ำเท่านั้น (เช่น ชักโครกแบบใช้น้ำชะล้างน้อย หรือชักโครกแบบปุ่มกด 2 ระบบ)
 • มีพื้นที่สีเขียว เช่น สวนหรือสวนดาดฟ้า
 • ไม่มีการแสดงสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงในที่พัก หรืออนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ดังกล่าวซึ่งกักขังอยู่ในบริเวณที่พัก ตลอดจนไม่มีการล่า บริโภค หรือจำหน่ายสัตว์ดังกล่าว
 • มีช่องทางให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงความสามารถ
 • ให้ผู้เข้าพักเลือกไม่รับบริการทำความสะอาดห้องพักได้ (เท่ากับเป็นการลดการใช้ชุดเครื่องนอน เป็นต้น)
 • มีโปรแกรมสนับสนุนให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ
 • ใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้แทนแก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • มีการใช้แผนรีไซเคิล (เช่น ในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง และในครัว) สำหรับขยะอย่างน้อย 4 ประเภท (แก้ว กระดาษ พลาสติก และขยะอินทรีย์)
 • ไม่ใช้หลอดหรือที่คนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • มีตัวเลือกเมนูมังสวิรัตและวีแกนให้บริการ

หากผู้เข้าพักส่วนใหญ่ระบุในความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาว่าไม่เห็นการใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนหนึ่ง ๆ ในที่พักของท่าน เราจะแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางนั้น ๆ ในเอกซ์ทราเน็ตเพื่อให้มีการแสดงข้อมูลว่าท่านยังไม่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว


แนวทางเพื่อความยั่งยืนของที่พักที่เราสอบถามบุคคลที่สาม

เราได้ร่วมมือกับ SGS ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบแนวทางเพื่อความยั่งยืนที่ผู้เข้าพักอาจไม่เห็น

หากท่านระบุว่าท่านได้ใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนใดก็ตามด้านล่างนี้ SGS อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อขอให้แสดงหลักฐานการใช้แนวทางดังกล่าว SGS จะแจ้งเกณฑ์ให้ท่านทราบเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าต้องส่งหลักฐานใดบ้าง

แนวทางเพื่อความยั่งยืนที่เราขอให้ SGS ช่วยตรวจสอบมีดังนี้:

 • แสงไฟอย่างน้อย 80% ในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของที่พักท่านใช้หลอด LED
 • หน้าต่างทุกบานของที่พักใช้กระจก 2 ชั้น
 • ที่พักใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100%
 • ที่พักมีนโยบายด้านขยะอาหารไว้พร้อมโดยรวมถึงการให้ความรู้ การป้องกัน การลด การรีไซเคิล และการกำจัดขยะอาหาร
 • อาหารที่มีให้บริการอย่างน้อย 80% มีแหล่งที่มาจากระยะไม่เกิน XX กิโลเมตรจากที่พักและเป็นแบบออร์แกนิก
 • ที่พักใช้ฝักบัวประหยัดน้ำเท่านั้น (เช่น ฝักบัวแบบสมาร์ท หรือหัวฝักบัวที่ใช้น้ำน้อย)
 • ที่พักซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนอย่างน้อย 10% ของยอดรวมรายปี
 • ที่พักนำรายได้จำนวนหนึ่ง (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) กลับไปลงทุนในโครงการชุมชนหรือโครงการเพื่อความยั่งยืนในท้องถิ่น

ในกรณีที่จำเป็น SGS จะส่งอีเมลแจ้งเตือนและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านพร้อมระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่ท่านต้องให้ข้อมูลดังกล่าว

หากท่านไม่ส่งหลักฐานที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับแนวทางเพื่อความยั่งยืนหนึ่ง ๆ ก่อนกำหนดเวลาที่ระบุ SGS จะแจ้งให้เราทราบ และเราจะแก้ไขข้อมูลของท่านเกี่ยวกับแนวทางนั้น ๆ ในเอกซ์ทราเน็ตเพื่อให้มีการแสดงข้อมูลว่าท่านยังไม่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว


ผลของการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืน

หากเราจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลของท่านเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนหนึ่ง ๆ ในเอกซ์ทราเน็ต สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมามีดังนี้:

 1. เลเวลในโปรแกรมการเดินทางอย่างยั่งยืนของที่พักท่านอาจลดลง
 2. ระบบอาจไม่แสดงข้อมูลด้านความยั่งยืนของที่พักท่านให้ผู้เดินทางเห็นอีกต่อไป
 3. ที่พักท่านอาจสูญเสียป้ายสัญลักษณ์ “เดินทางอย่างยั่งยืน” ซึ่งขณะนี้ผู้เดินทางสามารถเห็นได้บนหน้าข้อมูลที่พัก

เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลหากเลเวลของท่านลดลง หรือหากท่านสูญเสียป้ายสัญลักษณ์ “เดินทางอย่างยั่งยืน”


การตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักหรือ SGS

ท่านจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ท่านได้รับความคิดเห็นได้ในเอกซ์ทราเน็ตจนกว่าจะได้ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักหรือ SGS ท่านอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านั้นก็ได้

หากท่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว เท่ากับว่าท่านเห็นด้วยว่าข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องอีกต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูลในเอกซ์ทราเน็ตต่อไปว่าที่พักท่านยังไม่ได้ใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนดังกล่าว และผลกระทบใดก็ตามที่มีต่อเลเวลด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนหรือป้ายสัญลักษณ์ “เดินทางอย่างยั่งยืน” ของท่านจะยังคงมีผลอยู่

หากในภายหลังท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงในที่พักและรู้สึกมั่นใจว่าตอนนี้ท่านได้ใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนใหม่อย่างน้อย 1 แนวทางอย่างถูกต้องแล้ว ท่านจะสามารถอัปเดตข้อมูลในเอกซ์ทราเน็ตได้อีกครั้งและอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้ดำเนินการ

หากท่านไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว เราจะขอให้ท่านอธิบายว่าเพราะเหตุใด จากนั้นเราจะอัปเดตข้อมูลของท่านเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนนั้น ๆ ในเอกซ์ทราเน็ต เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลอีกครั้งว่าที่พักท่านใช้แนวทางดังกล่าว หากท่านสูญเสียเลเวลด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนหรือสูญเสียป้ายสัญลักษณ์ “เดินทางอย่างยั่งยืน” เนื่องจากความคิดเห็นดังกล่าว เราจะปรับกลับให้เป็นตามเดิม

หากท่านได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตร เราจะไม่ติดต่อท่านเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลแนวทางเพื่อความยั่งยืนที่ให้ไว้กับเราอีก และจะไม่ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางเหล่านั้นถึงผู้เข้าพัก

โปรดทราบว่าข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรากำหนดให้ท่านระบุข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่พัก ซึ่งเราแสดงไว้บนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวแนวทางเพื่อความยั่งยืนของท่านด้วย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?