ต้องชำระคอมมิชชั่นอะไรให้ Booking.com บ้างและชำระเมื่อไร?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

Booking.com ดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบอิงคอมมิชชั่น กล่าวคือ ท่านชำระให้เราตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดสำหรับการจองแต่ละรายการ

ที่พักของท่านต้องชำระคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ลูกค้าเข้าพักจริง โดยจ่ายหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์และชำระเงินให้ท่านแล้ว นอกจากนี้เรายังเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน ไม่ว่าลูกค้าจะมาเข้าพักที่ที่พักของท่านหรือไม่ก็ตาม*

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมมิชชั่นที่ต้องชำระได้ในข้อตกลงที่พักที่ท่านได้ลงนามไว้เมื่อเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com

ทุก ๆ ต้นเดือนเราจะส่งใบแจ้งหนี้ที่รวมข้อมูลการจองทั้งหมดที่ท่านได้รับในเดือนก่อนหน้า และระบุยอดคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระจากการจองดังกล่าว ดังนั้นท่านจึงเพียงชำระเงินให้เรา 1 ครั้งต่อเดือน

ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือนทางอีเมล รวมทั้งสามารถดูใบแจ้งหนี้ (และประวัติการชำระเงินรายเดือนของท่าน) ได้ที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการชำระคอมมิชชั่น

*หมายเหตุ: กฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปหากท่านใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของ Booking.com ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับชำระเงินออนไลน์

 

สนใจร่วมธุรกิจกับ Booking.com ไหม?

ร่วมธุรกิจกับ Booking.com

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?