วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก

อ่านดูว่าต้องทำอย่างไรเมื่อลูกค้าปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองที่พักบน Booking.com และเรียนรู้วิธีลดแนวโน้มที่ลูกค้าจะยกเลิกในโอกาสต่อ ๆ ไป

ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก
หากลูกค้าไม่มาเช็คอินตามที่จองไว้และท่านเลือกที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือแจ้งว่าการจองดังกล่าวนั้นลูกค้าไม่เข้าเช็คอินเพื่อให้ท่านไม่ต้องเสีย
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก
แม้การจองจะถูกยกเลิกแล้วแต่จะยังคงอยู่ในระบบและไม่สามารถลบได้ การเก็บข้อมูลไว้เป็นประโยชน์สำหรับใช้อ้างอิงภายหลังและตรวจสอบยอดจองที่เข้าพักจริงกับที่ถูกยกเลิก
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก
แม้ว่าลูกค้าจะเลือกจองเงื่อนไขไม่สามารถรับเงินคืนได้
帮助
处理修改与取消订单
查看我们的酒店后台数据分析工具如何帮您理解贵住宿的订单取消模式。 <观看视频> 根据我们的订单数据显示,大部分的订单取消都发生在住宿规定的政策内,客人只是计划有变,想要修改订单而已。但我们也明白,最后一刻取消和未入住等情况会导致您错失收入。 如果您想阻止或减少这类情况的发生,我们建议您先看看贵住宿总体的订单取消模式。
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก
เมื่อลูกค้าทำการจอง ระบบจะยืนยันการจองของลูกค้าทันที จึงไม่สามารถปฏิเสธรับการจองได้ ลูกค้าอาจสามารถยกเลิกการจองได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่าน
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก
เมื่อลูกค้าทำการจอง ระบบจะยืนยันการจองของลูกค้าทันที จึงไม่สามารถปฏิเสธรับการจองได้ ลูกค้าอาจสามารถยกเลิกการจองได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่าน