วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต

รับคำแนะนำสำหรับจัดการจำนวนห้องในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ตั้งแต่ปิดจองห้องและเพิ่มห้องประเภทใหม่ ไปจนถึงตั้งราคาเพื่อรองรับผู้เข้าพักในจำนวนที่ต่างกัน

ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายถึง วิธีตั้งค่าห้องพักรวม (dormitory room) ซึ่งลูกค้าสามารถจองแบบเหมาทั้งห้อง หากต้องการดูวิธีตั้งค่าขายเป็นเตียงในห้องพักรวม โปรด
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายถึงวิธีตั้งค่า ขายทีละเตียง ที่มีในห้องพักรวม หากต้องการดูวิธีตั้งค่าห้องพักรวมให้ลูกค้าจองเหมาได้ โปรด อ่านบทความนี้
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
ต้องการเปลี่ยนประเภทห้อง/ยูนิตไหม? โปรดเข้าไปที่เอกซ์ทราเน็ตและดำเนินการอย่างง่ายดายตามขั้นตอนต่อไปนี้: คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือก " ข้อมูลห้องพัก " (หรือ "
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
เราจะอัปเดตชื่อห้องพักเมื่อท่านส่งคำขอเข้ามา โดยใช้ ชื่อห้องพักมาตรฐาน จากรายชื่อที่เรากำหนดไว้เป็นเกณฑ์
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
หมายเหตุ : ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน ในกรณีที่ยังไม่สามารถใช้ได้ โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้เกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต
หากต้องการเพิ่มห้องพักหรือยูนิตใหม่บนหน้าที่พัก ท่านก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านเอกซ์ทราเน็ต โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: 1. คลิกแท็บ " ที่พัก "