วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต

รับคำแนะนำสำหรับจัดการจำนวนห้องในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ตั้งแต่ปิดจองห้องและเพิ่มห้องประเภทใหม่ ไปจนถึงตั้งราคาเพื่อรองรับผู้เข้าพักในจำนวนที่ต่างกัน

บันทึกบทความ
บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีตั้งและปรับราคาห้องพักโดยอิงตามจำนวนผู้เข้าพักด้วยตนเองหลังจากที่ท่านเปิดใช้งานฟีเจอร์ประเภทราคาตามจำนวนผู้เข้าพักแล้ว...
บันทึกบทความ
ท่านจำเป็นต้องเปิดหรือปิดจองห้องพักเพียงไม่กี่วันหรือนานกว่านั้นไหม? ท่านสามารถดำเนินการตามตัวเลือกต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน หากท่านใช้ปฏิทินที่แสดงเป็นรายเดือน...
บันทึกบทความ
หากที่พักของท่านมีการเปลี่ยนแปลง และมีห้องพัก/ยูนิต (บางตัวเลือก) ไม่ได้เปิดรับจองอีกต่อไป ท่านก็สามารถลบห้องพัก/ยูนิตดังกล่าวออกจาก Booking.com ได้ กรณีที่ 1...
บันทึกบทความ
ต้องการเปลี่ยนประเภทห้อง/ยูนิตไหม? โปรดเข้าไปที่เอกซ์ทราเน็ตและดำเนินการอย่างง่ายดายตามขั้นตอนต่อไปนี้: คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือก "ข้อมูลห้องพัก" (หรือ "ข้อมูลห้องพัก/ยูนิต")...
บันทึกบทความ
หากท่านต้องการตั้งหรือปรับราคาตามจำนวนผู้เข้าพักด้วยตนเอง ขั้นแรกท่านต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ประเภทราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก (Rate level occupancy) ประเภทราคาตามจำนวนผู้เข้าพักคืออะไร...
บันทึกบทความ
หากต้องการอัปเดตราคาและจำนวนห้องของประเภทห้องที่ต้องการก็สามารถทำได้ง่ายดายผ่านเอกซ์ทราเน็ตตัวเลือกด้านล่างนี้จะมีให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง...