วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก

ดูวิธีกำหนดนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก เพื่อให้ลูกค้าทราบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับที่จอดรถ ผู้เข้าพักเด็ก เตียงเสริม สัตว์เลี้ยง และอินเทอร์เน็ต

ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
หากต้องการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองของที่พัก โปรดดำเนินการดังนี้: คลิกแท็บ " ที่พัก " ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ " นโยบาย " เพื่อทำการแก้ไข คลิกปุ่ม "
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
จำนวนผู้เข้าพักเด็ก หากท่านต้องการกำหนดจำนวนผู้เข้าพักเด็กในแต่ละห้อง ท่านต้องไปเพิ่มข้อมูลที่หัวข้อ "ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม" ที่อยู่ในหัวข้อ "นโยบาย"
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่พัก ของท่าน โปรดดูคำแนะนำด้านล่าง: ที่จอดรถ: แจ้งว่าที่จอดรถเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว มีค่าธรรมเนียมไหม
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
ท่านสามารถประหยัดเวลา และ กำหนดนโยบายยกเลิกการจอง สำหรับที่พักหลายแห่ง หรือที่พักทั้งหมดของท่านได้ในไม่กี่นาที โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ คลิกแท็บ "ที่พัก"
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่พักของท่าน โปรดดูคำแนะนำด้านล่าง 1. คลิกแท็บ " ที่พัก " ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก " นโยบาย " ซึ่งท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง
ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการนโยบายสำหรับผู้เข้าพัก
ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถของที่พักได้อย่างง่ายดาย เพียงดำเนินการดังนี้: คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "