วิธีจัดการปัญหาการจองซ้ำซ้อนและลูกค้าไม่เข้าพัก

ดูวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาการจองซ้ำซ้อน และวิธีรับมือหากประสบปัญหาดังกล่าว ตลอดจนวิธีที่ Booking.com ใช้เพื่อช่วยท่านแก้ปัญหาการจองซ้ำซ้อนและลูกค้าไม่เข้าพัก

ความช่วยเหลือ
วิธีจัดการปัญหาการจองซ้ำซ้อนและลูกค้าไม่เข้าพัก
หากท่านได้รับการจองมากกว่า 1 รายการสำหรับห้องเดียวกันและเข้าพักช่วงเดียวกัน กรณีนี้นับเป็นการจองเกินจำนวนจัดสรร เราทราบว่าปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้