วิธีจัดการภาพถ่ายที่พักผ่านเอกซ์ทราเน็ต

ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีจัดการภาพถ่ายที่พัก: ตั้งแต่เพิ่ม ลบ และจัดเรียงภาพถ่าย ไปจนถึงหมุนภาพ รวมทั้งเรียนรู้วิธีถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกบทความ
เว็บไซต์ของเราทดลองนำเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อค้นหาแนวทางที่จะช่วยเพิ่มยอดจอง...
บันทึกบทความ
สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้: ภาพถ่ายที่พักมีบทบาทสำคัญในการช่วยลูกค้าเลือกที่พัก เพื่อให้ใช้ภาพถ่ายที่พักให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของเรา...
บันทึกบทความ
ท่านสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายหลักของที่พักได้อย่างง่ายดายเพียงดำเนินการดังนี้: เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือกเมนูย่อย "ภาพถ่าย" ภาพถ่ายแรกใต้หัวข้อ "คลังภาพ"...