วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ดูวิธีตั้งข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องพักอย่างน้อยกี่คืน ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนานเท่าไร และอื่น ๆ สำหรับช่วงที่ท่านต้องจัดการการจองจาก Booking.com

ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
"ข้อกำหนดการจอง" เป็นวิธีตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่ท่านจะได้รับข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
ระยะเข้าพักขั้นต่ำ คือ จำนวนคืนขั้นต่ำที่ลูกค้าจะต้องพักเมื่อจองที่พักของท่าน ในขณะที่ระยะเข้าพักสูงสุด คือ
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
สาเหตุที่ทำให้ท่านไม่ต้องการรับการจองที่เข้าพักในวันเดียวกันนั้นเลย (ลูกค้าจองและเช็คอินในวันเดียวกัน) มีได้หลายประการ หากต้องการหลีกเลี่ยงการจองในลักษณะนี้
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
การตั้งข้อจำกัดด้านการจองช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับการจองในแบบที่ต้องการ โดยข้อจำกัดระยะเข้าพักขั้นต่ำหรือสูงสุดเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจว่า
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
ในบางครั้ง ท่านอาจไม่ต้องการรับการจองกระชั้นชิดเกินไปก่อนจะถึงวันที่ต้องการ หรือที่จองล่วงหน้านานเกินไป เพื่อป้องกันการจองที่ไม่ได้ต้องการเหล่านี้