วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ดูวิธีตั้งข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องพักอย่างน้อยกี่คืน ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนานเท่าไร และอื่น ๆ สำหรับช่วงที่ท่านต้องจัดการการจองจาก Booking.com

ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่มีให้ใช้งานในที่พักบางประเภท หากพบว่าที่พักของท่านไม่มีฟีเจอร์นี้ โปรดทำตามคำแนะนำจากบทความ "
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
ระยะเข้าพักขั้นต่ำคือจำนวนคืนขั้นต่ำที่กำหนดให้ลูกค้าสามารถจองได้ ท่านสามารถปรับข้อกำหนดด้านการจองบน Pulse ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หากต้องการหลีกเลี่ยงการจองที่จองและเข้าพักในวันเดียวกัน ท่านสามารถตั้งค่าในเอกซ์ทราเน็ต ตัวเลือกด้านล่างนี้จะเปิดให้ใช้งานโดยขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
"ข้อกำหนดการจอง" เป็นวิธีตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่ท่านจะได้รับ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
ระยะเข้าพักขั้นต่ำ คือ จำนวนคืนขั้นต่ำที่ลูกค้าจะต้องพักเมื่อจองที่พักของท่าน ในขณะที่ระยะเข้าพักสูงสุด คือ
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่พร้อมให้ใช้งานโดยขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน หากไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้แทน หากไม่ต้องการให้ลูกค้าจอง