วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ดูวิธีตั้งข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องพักอย่างน้อยกี่คืน ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนานเท่าไร และอื่น ๆ สำหรับช่วงที่ท่านต้องจัดการการจองจาก Booking.com

บันทึกบทความ
เราเข้าใจดีว่าความยืดหยุ่นมีความสำคัญเพียงใด เมื่อท่านไม่สามารถควบคุมช่วงเวลาที่ลูกค้าจองได้ ก็อาจทำให้บางครั้งการรับการจองมีความไม่สะดวกเช่นกัน...
บันทึกบทความ
สาเหตุที่ทำให้ท่านไม่ต้องการรับการจองที่เข้าพักในวันเดียวกันนั้นเลย (ลูกค้าจองและเช็คอินในวันเดียวกัน) มีได้หลายประการ หากต้องการหลีกเลี่ยงการจองในลักษณะนี้ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนด...
บันทึกบทความ
ระยะขั้นต่ำที่ต้องพักหลังเช็คอินคือจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถจองได้ โดยจะนับจากวันที่เช็คอิน...
บันทึกบทความ
ระยะเข้าพักขั้นต่ำคือจำนวนคืนขั้นต่ำที่กำหนดให้ลูกค้าจองสำหรับเข้าพัก ท่านสามารถปรับข้อกำหนดนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งบนแอป Pulse หมายเหตุ...