วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ดูวิธีตั้งข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องพักอย่างน้อยกี่คืน ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนานเท่าไร และอื่น ๆ สำหรับช่วงที่ท่านต้องจัดการการจองจาก Booking.com

ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่สามารถใช้งานได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน) ในกรณีที่ยังไม่สามารถใช้ได้
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่สามารถใช้งานได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน) หากที่พักของท่านยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้ โปรด อ่านบทความนี้ แทน
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
หากต้องการปิดที่พัก/ห้องพักไม่ให้รับเช็คอินในบางวัน ท่านสามารถตั้งข้อกำหนด "เช็คอินไม่ได้" เพียงเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: คลิกแท็บ
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
ข้อกำหนด ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ และ ระยะเวลาจองล่วงหน้า สูงสุด หมายถึงว่า ท่านเปิดให้ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน