วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ดูวิธีตั้งข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องพักอย่างน้อยกี่คืน ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนานเท่าไร และอื่น ๆ สำหรับช่วงที่ท่านต้องจัดการการจองจาก Booking.com

ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

จะกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำหรือสูงสุดได้อย่างไร?

ระยะเข้าพักขั้นต่ำ คือ จำนวนคืนขั้นต่ำที่ลูกค้าจะต้องพักเมื่อจองที่พักของท่าน ในขณะที่ระยะเข้าพักสูงสุด คือ
ความช่วยเหลือ
วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

ควรตั้งข้อกำหนดการจองแบบใดบ้าง?

"ข้อกำหนดการจอง" เป็นวิธีตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่ท่านจะได้รับข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com