การอัปเดตแนวทางที่ท่านทำเพื่อความยั่งยืน

Updated 2 เดือน ที่แล้ว | 4.5 นาที
บันทึก

การเดินทางมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น แต่ทุกการเดินทางล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ทว่าเราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้โดยลำพัง


เนื้อหาในบทความนี้

สิ่งที่เราดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน

การอัปเดตแนวทางเพื่อความยั่งยืนในเอกซ์ทราเน็ต

การอัปเดตแนวทางเพื่อความยั่งยืนผ่าน Channel manager

แนวทางเพื่อความยั่งยืนที่ไม่มีให้ในเอกซ์ทราเน็ต

การเพิ่มข้อมูลการรับรองด้านความยั่งยืน

การเพิ่มข้อมูลโปรแกรมด้านความยั่งยืนจากเครือที่พักท่าน


สิ่งที่เราดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน

เพื่อให้ทุกคนเลือกตัวเลือกที่มีความยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจึงสร้างโมเดลที่เรียบง่ายและสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะช่วยให้ท่านเริ่มต้นเส้นทางแห่งความยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย

เราได้ร่วมงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Travalyst และ Sustainable Hospitality Alliance ซึ่งเป็นสมาคมผู้บริหารระดับสูงจาก 10 บริษัทระดับโลกด้านโรงแรม เพื่อพัฒนาและระบุแนวทางการปฏิบัติในแวดวงธุรกิจบริการซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้

ท่านจะพบแนวทางเพื่อความยั่งยืน 32 รายการในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของเอกซ์ทราเน็ต ซึ่งท่านสามารถระบุได้ว่าที่พักของท่านมีการปฏิบัติตามแต่ละแนวทางเหล่านี้หรือไม่ โดยจะเกี่ยวข้องกับ 5 หัวข้อต่อไปนี้:

 1. ขยะ
 2. พลังงานและก๊าซเรือนกระจก
 3. น้ำ
 4. การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น
 5. การปกป้องธรรมชาติ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้นได้ที่คู่มือเพื่อความยั่งยืนใน Partner Hub


การอัปเดตแนวทางเพื่อความยั่งยืนในเอกซ์ทราเน็ต

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
 3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อแนวทางเพื่อความยั่งยืน
 4. คลิกใช่ที่ปรากฏอยู่ข้างแนวทางใดก็ตามซึ่งที่พักของท่านใช้อยู่ในขณะนี้
 5. คลิกไม่ หากท่านไม่ได้ใช้แนวทางนั้นอยู่ในขณะนี้
 6. คลิกบันทึกเพื่อแสดงข้อมูลนี้ในหน้าที่พักของท่าน (อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะแสดงออนไลน์)

เราจะแสดงเฉพาะแนวทางเพื่อความยั่งยืนซึ่งที่พักของท่านใช้ (ไม่รวมแนวทางซึ่งที่พักไม่ได้ใช้) ให้ผู้เดินทางทราบ แต่การเลือกไม่นั้นก็ช่วยให้เราเข้าใจว่ามีแนวทางใดบ้างที่ท่านและที่พักคู่ค้ารายอื่น ๆ ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งทำให้เราพบสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือท่านเพิ่มเติมได้


การอัปเดตแนวทางเพื่อความยั่งยืนผ่าน Connectivity Provider

หากท่านใช้บริการ Connectivity Provider ก็สามารถเพิ่มแนวทางเพื่อความยั่งยืนบนหน้าข้อมูลที่พักของท่านผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวได้เช่นกัน

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลแนวทางเพื่อความยั่งยืนบนแพลตฟอร์มของเรา


แนวทางเพื่อความยั่งยืนที่ไม่มีให้ในเอกซ์ทราเน็ต

หากท่านใช้แนวทางที่ไม่มีบนเอกซ์ทราเน็ตของเราในขณะนี้ หรือหากท่านต้องการเริ่มใช้แนวทางบางอย่างแต่ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือก แนวทางเพื่อความยั่งยืน
 3. คลิกที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
 4. กรอกแบบฟอร์มแล้วคลิก Submit

ท่านจะไม่ได้รับการตอบกลับหลังส่งความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มนี้ ทว่าเราจะนำความคิดเห็นของท่านมาพิจารณาเมื่อดำเนินการอัปเดตในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนที่มีให้ในเอกซ์ทราเน็ต


การเพิ่มข้อมูลการรับรองด้านความยั่งยืน

ท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองเพื่อให้ดูแลจัดการที่พักได้ยั่งยืนขึ้น แต่สิ่งนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการยกระดับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของท่านไปอีกขั้น

ในขณะนี้เราสามารถแสดงข้อมูลของการรับรองด้านความยั่งยืนจากองค์กรที่มอบการรับรอง 3 แห่งต่อไปนี้:

เราได้รับข้อมูลการรับรองปีละ 2 ครั้งจากองค์กรเหล่านี้โดยตรง หากท่านได้รับการรับรองจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งข้างต้น เราก็จะแสดงข้อมูลดังกล่าวในส่วนความยั่งยืนบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน แต่หากไม่พบข้อมูลการรับรองที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อไปยังองค์กรที่ให้การรับรองโดยตรง

ทั้งนี้ เราสนับสนุนที่พักคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้แสดงแนวทางเพื่อความยั่งยืนไว้ในหน้าข้อมูลที่พักด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มข้อมูลดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ต

เรากำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มข้อมูลจากองค์กรอื่น ๆ ที่มอบการรับรองมาไว้บนแพลตฟอร์มของเรา หากท่านได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนจากองค์กรอื่น และต้องการแสดงข้อมูลดังกล่าวในหน้าข้อมูลที่พัก ก็สามารถขอให้ทางองค์กรที่มอบการรับรองส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มนี้

นอกจากนี้เรายังร่วมงานกับ Global Sustainable Tourism Council เพื่อพัฒนาวิธีที่เราแสดงข้อมูลการรับรองบนแพลตฟอร์มของเราอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าที่มองหาการเข้าพักในแบบยั่งยืนจะพบที่พักที่ได้รับการรับรองได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง ท่านสามารถดูคู่มือเพื่อความยั่งยืนของเรา


การเพิ่มข้อมูลโปรแกรมด้านความยั่งยืนจากเครือที่พักท่าน

เราร่วมงานโดยตรงกับทีมงานดูแลเครือที่พัก เพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลโรงแรมจากโปรแกรมด้านความยั่งยืนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเครือที่พักใช้ โดยโปรแกรมของเครือที่พักจะมีคุณสมบัติเหมาะสมก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้โปรแกรมดังกล่าวกับที่พักทุกแห่งของรหัสเครือที่พัก (chain code) นั้น ๆ ในระบบของเรา นอกจากนี้ ที่พักทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ชื่อแบรนด์เดียวกันอีกด้วย

หากโปรแกรมของเครือที่พักมีการจัดระดับ (เช่น บรอนซ์ ซิลเวอร์ และโกลด์) ที่พักทั้งหมดในเครือจะต้องได้ระดับขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย กลุ่มที่ปรึกษาอิสระของ Travalyst จะตรวจสอบโปรแกรมทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าโปรแกรมใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หากท่านต้องการให้โปรแกรมเพื่อความยั่งยืนของเครือที่พักท่านแสดงบนแพลตฟอร์มของเรา ก็จะต้องติดต่อทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของท่านเพื่อให้ดำเนินการติดต่อเราโดยตรง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?