คำถามที่พบบ่อย: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโปรแกรมด้านความยั่งยืน

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ อยู่เสมอคือการให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้เดินทาง และข้อบังคับที่กำลังจะมีผลก็จะช่วยกำหนดกรอบสำหรับการสื่อสารและมาตรฐานด้านความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารด้านความยั่งยืน และช่วยให้ผู้เดินทางสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับข้อบังคับ เราจึงจะปรับแนวทางให้มุ่งเน้นมากขึ้นไปที่การรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สาม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป

เราเข้าใจดีว่าท่านอาจมีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เกิดขึ้นกับแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของเรา และเราก็พร้อมมอบความชัดเจนและความช่วยเหลือในเรื่องนี้ขณะที่เราก้าวไปอีกขั้นเพื่อพัฒนาความทุ่มเทที่เรามีต่อความยั่งยืน โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่าน ลูกค้าของท่าน และแวดวงในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็พยายามอย่างเต็มเพื่อให้การเลือกเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมสำหรับทุกคน


คำถามที่พบบ่อย

  • แรกเริ่มเดิมทีนั้น เลเวล Travel Sustainable สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ความรู้และแนะนำเรื่องความยั่งยืนแก่ท่าน รวมถึงช่วยให้ทราบถึงผลที่ท่านสร้างได้ในเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่การรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สามแทนในการรับรองความทุ่มเทซึ่งที่พักมีต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น และข้อบังคับที่กำลังจะมีผลก็จะช่วยกำหนดกรอบสำหรับมาตรฐานด้านความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารด้านความยั่งยืน และช่วยให้ผู้เดินทางสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม

    เราจะลบชื่อและเลเวล Travel Sustainable ออกเพื่อช่วยเน้นถึงความสำคัญของการรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สาม การปรับเปลี่ยนนี้จะทำให้เกิดความสอดคล้องและความชัดเจนในการช่วยให้เป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมที่ผู้เดินทางจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้น

  • Booking.com จะยังคงแสดงแนวทางที่ท่านใช้ให้ลูกค้าเห็นบนหน้าที่พัก ท่านยังคงสามารถจัดการแนวทางเหล่านี้ได้ในเอกซ์ทราเน็ตหรือผ่าน Connectivity Provider และเราขอแนะนำให้ท่านคอยอัปเดตแนวทางต่าง ๆ ต่อไป โดยท่านจะยังคงสามารถควบคุมการแก้ไขและการจัดการแนวทางต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งให้เราทราบ

  • แม้ว่าเลเวลและแบรนด์ Travel Sustainable จะไม่แสดงให้เห็นอีกต่อไป แต่ข้อมูลแนวทางต่าง ๆ ที่ท่านใช้จะยังคงปรากฏให้ลูกค้าเห็นบนหน้าที่พักของท่าน สำหรับที่พักคู่ค้าที่มีการรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สาม เราก็จะยังคงแสดงการรับรองดังกล่าวต่อไปโดยใช้ป้ายที่ชัดเจน นอกจากนี้ผู้เดินทางก็จะมีตัวเลือกสำหรับใช้เกณฑ์ค้นหาที่พักที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สาม

  • การรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สามถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของการรับรองความทุ่มเทด้านความยั่งยืน การรับรองเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้มั่นใจได้ถึงความทุ่มเทด้านความยั่งยืนของที่พักท่าน นอกจากนี้ การรับรองยังช่วยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารด้านความยั่งยืน และช่วยให้ผู้เดินทางสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม

  • Booking.com ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่านบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมที่ผู้เดินทางจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากการแสดงแนวทางที่ท่านใช้ให้ลูกค้าเห็นบนหน้าที่พักแล้ว เราก็จะยังคงลงทุนต่อไปกับเครื่องมือและสื่อสำหรับให้ความรู้ ตั้งแต่แหล่งข้อมูลบน Partner Hub ไปจนถึงคอร์สออนไลน์ใหม่ ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (UN Tourism)

  • การได้รับการรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สามแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ท่านมีต่อความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ท่าน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เดินทางซึ่งต่างมองหาที่พักที่มีความยั่งยืนกันมากขึ้น นอกจากนี้ การรับรองยังช่วยให้มั่นใจว่าท่านได้ดำเนินการตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนที่สามารถช่วยท่านอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พลังงาน น้ำ และขยะ ซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้เมื่อเวลาผ่านไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?