เครื่องมือแยกความแตกต่างของห้องพักหรือยูนิต: คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เครื่องมือแยกความแตกต่างของห้องพักหรือยูนิตจะช่วยให้ท่านได้ยอดจองเพิ่มขึ้นจากการเปิดให้ท่านสามารถแสดงคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของห้องพักหรือยูนิตให้โดดเด่น การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกค้าเห็นที่พักของท่านได้มากขึ้นในผลการค้นหา โดยเฉพาะผู้เดินทางที่เจาะจงว่าต้องการให้มีคุณลักษณะเหล่านี้

 • เครื่องมือใช้ข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้:

  • รีวิวจากผู้เข้าพักของท่าน
  • คำอธิบายห้องพักหรือยูนิตของท่าน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักหรือยูนิตอื่น ๆ ของท่าน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักและในที่พักและคุณลักษณะที่ได้รับความนิยมที่สุดบนแพลตฟอร์มของเรา โดยจะอิงตามการสำรวจและข้อมูลของเรา
 • เราจะเพิ่มข้อมูลที่ท่านให้มาไว้ที่หน้าข้อมูลที่พัก ซึ่งรวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับห้องพักและยูนิตนั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าห้องพักหรือยูนิตของท่านจะปรากฏในผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้เดินทางมองหาคุณลักษณะที่ท่านมีให้ และเมื่อเราเสนอการอัปเกรดให้ลูกค้าเป็นห้องพักหรือยูนิตที่มีราคาสูงกว่า ณ ที่พักของท่าน เราก็จะแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ทำให้ห้องพักหรือยูนิตนั้น ๆ แตกต่างด้วยเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราอัปเซลล์ห้องพักของท่านอย่างไรได้ที่นี่

 • ยังคงใช้ได้ ตราบใดที่ท่านมีประเภทห้องพักหรือยูนิตที่ต่างกันอย่างน้อย 2 ประเภท เครื่องมือนี้ก็จะช่วยให้ท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ท่านเรียกชำระราคาแตกต่างกันสำหรับห้องพักหรือยูนิตเหล่านั้น การแสดงข้อมูลนี้อาจกระตุ้นให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองทำการจองตัวเลือกที่แพงกว่า

 • ยังคงใช้ได้ แม้ว่าท่านจะเรียกชำระราคาเดียวกันสำหรับห้องพักหรือยูนิตทั้งหมด แต่เครื่องมือนี้ก็ยังคงช่วยท่านปรับปรุงคุณภาพข้อมูลห้องพักหรือยูนิตให้ดีขึ้นได้ โดยเครื่องมือจะแนะนำให้ท่านเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ผู้เข้าพักรายก่อน ๆ กล่าวถึงในรีวิว

 • ผู้เดินทางต่างพบว่าการมีภาพถ่ายหลายภาพที่เหมือนกันทำให้เข้าใจได้ยากว่าห้องพักหรือยูนิตเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถือเป็นความจริง โดยเฉพาะสำหรับห้องพักหรือยูนิตที่แพงกว่า เพราะผู้เดินทางไม่สามารถอ้างอิงจากภาพถ่ายได้ว่าคุณลักษณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดที่เพิ่มเข้ามาจากการจ่ายเงินเพิ่ม การหาภาพอื่นมาแทนภาพถ่ายที่ซ้ำกันจึงจะช่วยให้ข้อมูลจุดนี้ชัดเจนขึ้นและกระตุ้นให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองตัดสินใจจองตัวเลือกที่แพงกว่า

 • เครื่องมือแยกความแตกต่างของห้องพัก/ยูนิตจะบอกให้ทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใดที่ผู้เดินทางต่างค้นหา และสิ่งใดที่ผู้เข้าพักรายก่อน ๆ กล่าวถึงในรีวิว เราขอแนะนำให้เพิ่มภาพถ่ายของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักหรือยูนิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีแนวโน้มจอง

 • เครื่องมือไม่ส่งผลต่อคะแนนเนื้อหา อีกทั้งไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่ออันดับที่พักในผลการค้นหา แต่การระบุข้อมูลตามที่แนะนำนั้นในทางอ้อมจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ที่พักจะปรากฏสู่สายตาผู้เดินทางที่ใช้เกณฑ์ค้นหาคุณลักษณะเฉพาะที่มีในห้องพักหรือยูนิต

 • เครื่องมือนี้ไม่มีให้บริการผ่าน Connectivity Provider อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการของท่านรองรับ API ด้านเนื้อหา (Content API) ท่านก็สามารถตรวจสอบ อัปเดต และจัดการภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการพิเศษที่มีในที่พักได้โดยใช้แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ

 • หากท่านใช้ Connectivity Provider และโดยปกติแล้วจัดการเนื้อหาของที่พักโดยใช้แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ การจัดการนั้นก็อาจไปแทนที่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ท่านทำโดยตรงในเอกซ์ทราเน็ต รวมถึงแทนที่การปรับเปลี่ยนที่ทำโดยใช้เครื่องมือนี้ ดังนั้นท่านจึงจะต้องใช้แพลตฟอร์ม Connectivity Provider แทนเพื่ออัปเดตเนื้อหาด้วยตนเองต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?