จะเพิ่มภาพถ่ายของแต่ละห้องพักหรือยูนิตได้อย่างไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านต้องการเพิ่มภาพถ่ายสำหรับห้องใดห้องหนึ่งหรือยูนิตใดยูนิตหนึ่งของที่พัก โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือกเมนูย่อย "ภาพถ่าย"
  2. คลิกภาพที่ต้องการ และลากจากคลังภาพหลักไปยังคลังภาพของห้องหรือยูนิตที่ต้องการซึ่งอยู่ด้านล่าง

นอกจากนี้ท่านสามารถคลิก "แก้ไข" บนภาพถ่าย และทำเครื่องหมายในกล่องป๊อปอัปที่ปรากฏเพื่อระบุว่าภาพที่เลือกเป็นของห้องพักหรือยูนิตใด

คำแนะนำ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลังภาพของห้องพักหรือยูนิตของท่านแสดงเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในห้องพักหรือยูนิตดังกล่าว เพราะจะช่วยให้ลูกค้าทราบว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เข้าพักที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกค้า

Is this article helpful?