การอัปโหลด ลบ จัดเรียง และแก้ไขภาพถ่าย

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ท่านสามารถเพิ่ม อัปเดต และแทนที่ภาพถ่ายต่าง ๆ ในคลังภาพของที่พักได้ผ่านทางเอกซ์ทราเน็ตและแอป Pulse โปรดทราบว่าต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่ระบบจะอัปเดตภาพถ่ายให้แสดงอย่างถูกต้องบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน 

ท่านไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอลงในคลังภาพของที่พักได้


เนื้อหาในบทความนี้:


การเพิ่มภาพถ่ายใหม่ ๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มภาพถ่ายใหม่ ๆ ลงในคลังภาพผ่านเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. คลิกเพิ่มภาพถ่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มภาพถ่ายใหม่ ๆ แบบ 360 องศาผ่านเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. ที่ส่วนคลังภาพหลัก ท่านจะพบส่วนใหม่คือขอแนะนำการแสดงภาพถ่าย 360 องศาในหน้าข้อมูลที่พักของท่าน
 4. คลิกเพิ่มภาพถ่าย

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนด้านล่างนี้หากต้องการเพิ่มภาพถ่ายให้ห้องพักหรือยูนิตใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบว่าคลังภาพของห้องพักหรือยูนิตนั้น ๆ แสดงเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในประเภทห้องพักหรือยูนิตดังกล่าว

 1. เลือกประเภทห้องพักหรือยูนิต 
 2. เลือกเพิ่มภาพถ่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มภาพถ่ายใหม่ ๆ ผ่านแอป Pulse:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะรายละเอียดที่พัก
 4. เลือกที่พักที่ท่านต้องการเพิ่มภาพถ่าย โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 แห่ง
 5. แตะภาพถ่าย
 6. เลือกคลังภาพหรือห้องพัก
 7. แตะเพิ่มภาพถ่าย จากนั้นเลือกถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์พกพา หรือเลือกเลือกจากคลังภาพเพื่ออัปโหลดภาพถ่ายจากคลังภาพของอุปกรณ์ที่ท่านใช้
 8. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายติ๊กถูก () เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน แต่หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก

การลบภาพถ่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบภาพถ่ายออกจากหน้าข้อมูลที่พักผ่านเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. เลือกภาพถ่ายที่ต้องการลบออก หากต้องการลบหลายภาพถ่ายพร้อมกันในคราวเดียว ให้เลือกภาพต่าง ๆ และคลิกลบภาพถ่าย
 4. คลิกตัวเลือก
 5. คลิกลบ จากนั้นคลิก OK

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบภาพถ่ายออกจากหน้าข้อมูลที่พักผ่านแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะรายละเอียดที่พัก จากนั้นแตะภาพถ่าย
 4. เลือกห้องพักหรือยูนิต 
 5. แตะภาพถ่ายที่ต้องการลบ
 6. แตะไอคอนถังขยะ
 7. แตะลบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบภาพถ่ายออกจากที่พักผ่าน Pulse บนอุปกรณ์ Android:

 1. เข้าสู่ระบบ Pulse
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะรายละเอียดที่พัก จากนั้นแตะภาพถ่าย
 4. แตะภาพถ่ายที่ต้องการลบ
 5. แตะลบภาพถ่าย
 6. แตะลบ

การเปลี่ยนลำดับภาพถ่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนลำดับภาพถ่ายในหน้าข้อมูลที่พักผ่านเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. คลิกและลากภาพถ่ายเพื่อจัดเรียงภาพถ่าย 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนลำดับภาพถ่ายผ่านแอป Pulse:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะรายละเอียดที่พัก
 4. เลือกที่พักที่ท่านต้องการเพิ่มภาพถ่าย โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 แห่ง
 5. แตะภาพถ่าย
 6. เลือกคลังภาพหรือห้องพัก
 7. แตะจัดเรียงภาพ จากนั้นลากและวางภาพไว้ในลำดับที่ต้องการ
 8. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายติ๊กถูก () เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน แต่หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก

ท่านสามารถแสดงภาพถ่ายบนหน้าข้อมูลที่พักในแบบที่ดีขึ้นได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์ระบบจัดเรียงภาพอย่างชาญฉลาด ซึ่งฟีเจอร์นี้ใช้ระบบ Maching Learning มาเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การจัดเรียงภาพถ่ายออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสายตาลูกค้าที่มีแนวโน้มจอง โดยหากต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ก็ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. ดูที่ส่วนคลังภาพหลัก และคลิกปุ่มระบบจัดเรียงภาพอย่างชาญฉลาด 
 4. เลือกปิดหรือเปิดไว้ต่อไป

การอัปโหลดหรือเปลี่ยนภาพถ่ายหลัก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัปโหลดภาพถ่ายหลักภาพใหม่ผ่านทางเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. คลิกเพิ่มภาพถ่าย
 4. เลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกตัวเลือก
 5. คลิกตั้งภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพถ่ายหลัก

หากท่านอัปโหลดภาพถ่ายไว้หลายภาพแล้วในคลังภาพหลัก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งภาพใดภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายหลัก:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. ที่ส่วนคลังภาพหลัก ให้คลิกและลากภาพที่ต้องการไปยังตำแหน่งภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพถ่ายหลัก

ท่านสามารถอัปโหลดหรือเปลี่ยนภาพถ่ายหลักผ่านแอป Pulse ได้เช่นกัน โดยทำตามนี้:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะรายละเอียดที่พัก
 4. แตะที่พัก ซึ่งท่านสามารถเลือกที่พักได้มากกว่า 1 แห่ง
 5. แตะภาพถ่าย จากนั้นเลือกคลังภาพ ท่านจะเห็นภาพถ่ายหลักภาพปัจจุบันแสดงเป็นลำดับแรก
 6. แตะเพิ่มภาพถ่ายเพื่ออัปโหลดภาพถ่ายหลักภาพใหม่จากอุปกรณ์ หรือแตะจัดเรียงภาพและลากภาพที่มีอยู่แล้วในคลังไปวางเป็นภาพถ่ายหลัก
 7. หากใช้ Android ให้แตะเครื่องหมายติ๊กถูก () เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน แต่หากใช้ iOS ให้แตะบันทึก

การแท็กภาพถ่าย

แท็กจะช่วยเชื่อมโยงที่พักของท่านกับการค้นหาของลูกค้า และอาจช่วยพาลูกค้าที่มีแนวโน้มจองมายังที่พักของท่านได้ ท่านสามารถติดแท็กภาพถ่ายได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. เลือกภาพแล้วคลิกตัวเลือก
 4. คลิกแก้ไขหรือติดแท็ก
 5. เลือกแท็กที่มีอยู่แล้วหรือสร้างแท็กใหม่
 6. คลิกเสร็จสิ้น

หากท่านต้องการเพิ่มแท็กให้ที่พักของท่านซึ่งมียูนิตที่มีพื้นที่นั่งเล่น ท่านก็สามารถค้นหาและเพิ่มแท็ก “ห้องนั่งเล่น” ได้ หรือหากที่พักของท่านมีห้องอาหาร ท่านก็สามารถเพิ่มแท็ก “ห้องอาหาร” สำหรับภาพของห้องอาหารของท่านได้


การหมุนภาพถ่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหมุนภาพถ่าย:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกภาพถ่าย
 3. เลือกภาพที่ต้องการหมุน จากนั้นคลิกแก้ไข
 4. ที่ใต้รูปภาพดังกล่าว ให้เลือกว่าจะหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา 
 5. คลิกปุ่มบันทึก จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?