ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส

ข้อมูลสำหรับลูกค้า: คลิกที่นี่  ||  ข้อมูลสำหรับคู่ค้า: คลิกที่นี่

วิธีเปลี่ยนชื่อที่พักที่นำมาเปิดให้จอง

Updated 1 เดือน ที่แล้ว

ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนชื่อที่พัก โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ไปที่เอกซ์ทราเน็ต เลือกแท็บ “ที่พัก”

 2. ไปที่หน้า “ข้อมูลทั่วไป”

 3. คลิกที่ “เปลี่ยนชื่อที่พัก”

 4. เลือก “ไม่ กรรมสิทธิ์ของที่พักนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง”

 5. ระบุชื่อใหม่ของที่พัก จากนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลง

 6. คลิก “เปลี่ยนชื่อที่พัก” เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

หากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อที่พัก โปรดคำนึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ใช้ชื่อเฉพาะเจาะจงและมีเอกลักษณ์ซึ่งจะไม่ทำให้ลูกค้าสับสน

 • ผู้ค้นหาข้อมูลมักจะพิมพ์ให้น้อยที่สุดเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • ผู้ค้นหาข้อมูลมักจะพิมพ์ให้น้อยที่สุดเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด (" ") ดอกจัน (*) และเครื่องหมาย @ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย & เป็นวิธีที่ช่วยให้ชื่อสั้นลงได้

 • ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับคำทั้งคำ (แต่สามารถใช้กับตัวย่อได้) เช่น ควรใช้ "Apartment VL Amsterdam" แทนที่จะใช้ "Apartment VL AMSTERDAM"

การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

หากที่พักของท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ (กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น) สิ่งสำคัญคือ ท่านจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และจะต้องอัปเดตข้อมูลทั้งหมดทั้งฝั่ง Booking.com และฝั่งที่พักเอง โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ที่นี่

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้