เครื่องมือเพิ่มรายได้

ดูเครื่องมือของ Booking.com ที่จะช่วยให้ที่พักของท่านปรากฏโดดเด่นยิ่งขึ้น พุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ และเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่พักของท่าน

ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
หมายเหตุ: ในขณะนี้เครื่องมือให้บริการกับผู้มีแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่ม โดยมีที่พักเข้าร่วมสูงสุด 1,000 แห่ง และเนื่องจากเครื่องมือนี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เรามีพันธกิจในการแบ่งปันคำแนะนำเชิงธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับท่านมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาที่เรามอบให้คู่ค้าว่าจะ “เติบโตไปด้วยกัน”
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
Genius คือโปรแกรมสุดพิเศษที่ช่วยให้ที่พักคู่ค้าได้มีโอกาสเขยิบเข้าใกล้ลูกค้าที่จองกับเราบ่อยที่สุดยิ่งกว่าเดิม การเข้าร่วมโปรแกรม Genius
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
มาดูกันว่าโปรแกรมสุดพิเศษของเรานี้จะช่วยให้ผู้เดินทางจำนวนมากขึ้นค้นเจอที่พักของท่าน และจะเพิ่มอัตราการจองได้อย่างไร
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
ลองดูว่าเครื่องมือเพิ่มอัตราการปรากฏบนเว็บไซต์ของเราสามารถช่วยเพิ่มยอดเข้าชมหน้าที่พักและอัตราการจองของท่านได้อย่างไรบ้างในช่วงที่ธุรกิจของท่านต้องการ
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์ (Visibility Booster) ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มอันดับบนผลการค้นหารวมถึงการปรากฏออนไลน์ในช่วงสั้น ๆ