เครื่องมือเพิ่มรายได้

ดูเครื่องมือของ Booking.com ที่จะช่วยให้ที่พักของท่านปรากฏโดดเด่นยิ่งขึ้น พุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ และเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่พักของท่าน

ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เราได้ออกแบบหน้าหลักของเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โฉมใหม่โดยอิงตามความคิดเห็นที่เราได้รับจากที่พักคู่ค้า
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
หมายเหตุ: ในขณะนี้เครื่องมือให้บริการกับผู้มีแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่ม โดยมีที่พักเข้าร่วมสูงสุด 1,000 แห่ง และเนื่องจากเครื่องมือนี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เรามีพันธกิจในการแบ่งปันคำแนะนำเชิงธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับท่านมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาที่เรามอบให้คู่ค้าว่าจะ “เติบโตไปด้วยกัน”
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เครื่องมือเพิ่มอัตราปรากฏบนเว็บไซต์ (Visibility Booster) ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มอันดับบนผลการค้นหารวมถึงการปรากฏออนไลน์ในช่วงสั้น ๆ
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
ระบบแชทอัตโนมัติคืออะไร? ระบบแชทอัตโนมัติ (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถรับส่งข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ข้อดีของการใช้ระบบแชทอัตโนมัติมีอะไรบ้าง
ความช่วยเหลือ
เครื่องมือเพิ่มรายได้
เพิ่มรายได้ของท่านด้วยการขายอาหารเช้าเป็นบริการเสริมให้ลูกค้าที่จองที่พักแบบยังไม่รวมอาหารเช้า เพิ่มอาหารเช้าทันที เราทราบดีว่าการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อวัน (ADR)