ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

จะเพิ่มผู้ที่มีมาสเตอร์แอคเคาท์ให้เข้าใช้งานเอกซ์ทราเน็ตของที่พักของฉันได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: เฉพาะกรณีที่ท่านต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ตของที่พักท่านได้ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการระบุชื่อไว้ในสัญญาของที่พักท่าน และบุคคลนั้นมีมาสเตอร์แอคเคาท์อยู่แล้ว

มาสเตอร์แอคเคาท์จะยึดตามข้อตกลงระหว่างที่พักคู่ค้ากับ Booking.com และที่พักทั้งหมดที่ปรากฏในสัญญาฉบับดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่สามารถลบหรือเพิ่มมาสเตอร์แอคเคาท์สำหรับที่พักอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้สัญญาเดียวกัน อีกทั้งไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์ในการเข้าถึงของแอดมินได้

ไม่สามารถเพิ่มมาสเตอร์แอคเคาท์ที่มีอยู่แล้วลงในที่พักของท่านได้หากแอคเคาท์ดังกล่าวมีเพื่อใช้สำหรับนิติบุคคลอื่น หากต้องการเพิ่มแอคเคาท์ผู้ใช้ของที่พักท่าน บุคคลดังกล่าวจะต้องใช้แอคเคาท์อื่นที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์

หากต้องการตรวจสอบว่าแอคเคาท์ที่บุคคลดังกล่าวมีเป็นประเภทใด ให้ไปที่เมนู "แอคเคาท์" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิกที่ "สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้" จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ของที่พักขึ้น ผู้ที่มีมาสเตอร์แอคเคาท์ก็จะมีคำว่า "มาสเตอร์แอคเคาท์"อยู่ใต้ชื่อ

หากบุคคลดังกล่าวมีแอคเคาท์ที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์อยู่แล้ว ท่านก็สามารถเพิ่มบุคคลนั้นให้เข้าใช้งานเอกซ์ทราเน็ตของที่พักท่านได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่แอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตของท่าน คลิกเมนู "แอคเคาท์"  และเลือก "สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้"
 2. เลือก "เพิ่มผู้ใช้"
 3. เลือก "ผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว" และระบุข้อมูลของแอคเคาท์ที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ (ชื่อผู้ใช้และอีเมล)

หากบุคคลดังกล่าวมีแต่มาสเตอร์แอคเคาท์ ท่านสามารถส่งคำเชิญเพื่อสร้างแอคเคาท์ใหม่ที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พักของท่านได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่แอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตของท่าน คลิกเมนู "แอคเคาท์"  และเลือก "สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้"
 2. เลือก "เพิ่มผู้ใช้"
 3. เลือก "ผู้ใช้ใหม่" และระบุชื่อและอีเมลของผู้ที่ท่านต้องการ
 4. คลิก "ขั้นต่อไป: กำหนดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้"
 5. เลือกว่าต้องการให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง
 6. คลิก "ส่งคำเชิญ" เพื่อส่งอีเมลเชิญให้บุคคลดังกล่าวสร้างแอคเคาท์และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พักท่านได้
 7. เมื่อได้รับอีเมลและตอบรับคำเชิญ บุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้ชื่อเข้าสู่ระบบคนละชื่อกับที่ใช้กับมาสเตอร์แอคเคาท์
 8. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้บุคคลดังกล่าวส่งรายละเอียดให้ท่าน (ชื่อผู้ใช้และอีเมล) เพื่อให้ท่านเพิ่มบุคคลนั้นให้เข้าถึงข้อมูลที่พักท่านได้

ไปที่ "สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้"

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?