การจัดการที่พักและผู้ใช้ในแอคเคาท์หลัก

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

แอคเคาท์หลักจะเชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้าที่ท่านทำไว้กับเรา และเชื่อมกับที่พักที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ โดยท่านจะไม่สามารถเพิ่มที่พักที่ไม่ได้เชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้านี้ หรือลบสิทธิ์การเข้าถึงระดับแอดมินของแอคเคาท์หลักได้ 

แอคเคาท์หลักสามารถเชื่อมกับที่พักที่ไม่ได้เชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้าได้ หากเราเป็นผู้เพิ่มที่พักดังกล่าวเป็นการภายใน หรือหากท่านเป็นคู่ค้ากับเราอยู่แล้วในตอนที่ท่านได้รับ ID นิติบุคคลขณะเพิ่มที่พักใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่พักทั้งหมดที่เพิ่มโดยแอคเคาท์หลักจะเชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้าโดยอัตโนมัติ 

 


เนื้อหาในบทความนี้:


การตรวจสอบว่าท่านมีแอคเคาท์หลักหรือไม่

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านมีแอคเคาท์ประเภทใด: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้

หากท่านมีแอคเคาท์หลัก ท่านจะเห็นคำว่า “แอคเคาท์หลัก” อยู่ใต้ชื่อของท่าน 

หากท่านไม่มีแอคเคาท์หลัก ท่านสามารถส่งคำขอสร้างแอคเคาท์หลักได้ โดยท่านสามารถดูวิธีติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในบทความนี้


การเพิ่มที่พักในแอคเคาท์หลัก

ท่านสามารถเพิ่มที่พักในแอคเคาท์หลักได้ หากที่พักดังกล่าวอยู่ในข้อตกลงคู่ค้าฉบับเดียวกัน มิเช่นนั้น ท่านจะต้องสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่แอคเคาท์หลัก เพื่อที่จะเพิ่มที่พักนั้น ๆ ไปยังแอคเคาท์ดังกล่าว

การเพิ่มที่พักที่อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน

เมื่อตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าท่านมีแอคเคาท์หลัก ท่านก็สามารถเพิ่มที่พักที่อยู่ในข้อตกลงคู่ค้าฉบับเดียวกันไปยังแอคเคาท์ดังกล่าวได้

ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาท์หลัก แล้วเพียงคลิกที่ “เพิ่มที่พักใหม่” โดยปุ่มดังกล่าวจะอยู่ที่บริเวณแถบด้านบนของเอกซ์ทราเน็ตในแท็บหน้าหลักของกลุ่มที่พัก และจะนำท่านไปยังหน้าลงทะเบียนโดยตรง

แอคเคาท์ที่ไม่ใช่แอคเคาท์หลักจะถูกบล็อกไม่ให้สามารถลงทะเบียนที่พักเพิ่มเติมได้

การเพิ่มที่พักที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน

หากที่พักที่ต้องการเพิ่มนั้นไม่ได้อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน ท่านสามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่แอคเคาท์หลักสำหรับที่พักดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. ตรงเมนู ให้เลือกผู้ใช้ใหม่ และสร้างผู้ใช้ใหม่โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน
 5. เพิ่มที่พักไปยังแอคเคาท์ใหม่ของผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้สำหรับที่พักของท่าน

ท่านสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ตของที่พักท่านให้กับผู้ใช้ได้ แม้ว่าผู้ใช้รายดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงคู่ค้าก็ตาม โดยท่านสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงดังกล่าวให้กับผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แอคเคาท์หลัก รวมถึงผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์หลักแต่ไม่สามารถเข้าถึงที่พักของท่านในเอกซ์ทราเน็ตด้วย

การเพิ่มผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แอคเคาท์หลัก

ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แอคเคาท์หลักได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. เลือกผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว และระบุข้อมูลแอคเคาท์ที่ไม่ใช่แอคเคาท์หลัก (ชื่อผู้ใช้และอีเมล)
 5. คลิกดูสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีแอคเคาท์หลัก

หากบุคคลดังกล่าวมีแอคเคาท์หลักอยู่แล้ว ท่านก็สามารถส่งคำเชิญให้บุคคลนั้นมาตั้งแอคเคาท์ที่ไม่ใช่แอคเคาท์หลัก เพื่อที่จะใช้เข้าถึงข้อมูลที่พักของท่านในเอกซ์ทราเน็ต โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. เลือกผู้ใช้ใหม่ และระบุชื่อกับอีเมลของผู้ที่ท่านต้องการเพิ่ม
 5. คลิกที่ขั้นต่อไป: กำหนดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้
 6. เลือกว่าท่านต้องการให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง
 7. คลิกที่ส่งคำเชิญเพื่อส่งอีเมลคำเชิญไปให้บุคคลดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้รายนั้น ๆ เปิดอีเมลและยอมรับคำเชิญแล้ว ก็จะสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้รายดังกล่าวควรใช้ชื่อเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกันกับชื่อที่ใช้ในแอคเคาท์หลัก 


การลบที่พักออกจากแอคเคาท์หลัก

ท่านไม่สามารถลบที่พักออกจากแอคเคาท์หลักได้ เนื่องจากแอคเคาท์หลักเป็นแอคเคาท์สำหรับเข้าสู่ระบบตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะมีที่พักทั้งหมดที่เป็นของ ID นิติบุคคลเดียวกัน (ID สัญญาเดียวกัน) โดยอัตโนมัติ ดังนั้นวิธีเดียวที่ท่านจะลบที่พักออกจากแอคเคาท์หลักได้ก็คือในกรณีที่มีการทำสัญญาที่พักอีกครั้งหรือท่านเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่พักให้เป็นของเจ้าของรายอื่นหรือสัญญาฉบับอื่น หากท่านต้องการส่งคำขอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่พัก โปรดทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ หากท่านต้องการยุติสัญญาที่ทำไว้กับเรา โปรดดูบทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?