การเพิ่มที่พักและผู้ใช้ในมาสเตอร์แอคเคาท์ของท่าน

อัปเดตเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

มาสเตอร์แอคเคาท์จะเชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้าที่ท่านทำไว้กับเรา และเชื่อมกับที่พักที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ โดยท่านจะไม่สามารถเพิ่มที่พักที่ไม่ได้เชื่อมกับข้อตกลงคู่ค้านี้ หรือลบสิทธิ์ของแอดมินในการเข้าถึงมาสเตอร์แอคเคาท์ได้


เนื้อหาในบทความนี้:


การตรวจสอบว่าท่านมีมาสเตอร์แอคเคาท์หรือไม่

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านมีแอคเคาท์ประเภทใด: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกแอคเคาท์ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. หากท่านมีมาสเตอร์แอคเคาท์ ก็จะเห็นคำว่ามาสเตอร์แอคเคาท์อยู่ใต้ชื่อของท่าน

การเพิ่มที่พักในมาสเตอร์แอคเคาท์ของท่าน

ท่านสามารถเพิ่มที่พักในมาสเตอร์แอคเคาท์ได้ หากที่พักดังกล่าวอยู่ในข้อตกลงคู่ค้าฉบับเดียวกัน มิเช่นนั้น ท่านจะต้องสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ เพื่อที่จะเพิ่มที่พักนั้น ๆ ไปยังแอคเคาท์ดังกล่าว

 

การเพิ่มที่พักที่อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน

เมื่อตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าท่านมีมาสเตอร์แอคเคาท์ ท่านก็สามารถเพิ่มที่พักที่อยู่ในข้อตกลงคู่ค้าฉบับเดียวกันไปยังแอคเคาท์ดังกล่าวได้ โดยอันดับแรกท่านจะต้องเพิ่มที่พักดังกล่าวลงในแพลตฟอร์มของเราด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่ join.booking.com อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าสู่ระบบแอคเคาท์คู่ค้าแล้ว
 2. ในหัวข้อลงทะเบียนที่พักรายการใหม่ ให้คลิกที่เริ่มต้นกันเลย
 3. เลือกประเภทที่พักที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นคลิกลงทะเบียนที่พักของท่าน 
 4. ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งท่านจะต้องตอบคำถามต่าง ๆ

หากที่พักที่ต้องการเพิ่มไปยังมาสเตอร์แอคเคาท์ของท่านนั้นอยู่ในข้อตกลงคู่ค้าฉบับเดียวกัน เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานช่วยเหลือคู่ค้าในพื้นที่ของท่าน โดยทีมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มที่พักใหม่ไปยังมาสเตอร์แอคเคาท์ของท่านได้

 

การเพิ่มที่พักที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน

หากที่พักที่ต้องการเพิ่มนั้นไม่ได้อยู่ในข้อตกลงฉบับเดียวกัน ท่านก็สามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์สำหรับที่พักดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกแอคเคาท์ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. ตรงเมนูให้เลือกผู้ใช้ใหม่ และสร้างผู้ใช้ใหม่โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน
 5. เพิ่มที่พักไปยังแอคเคาท์ใหม่ของผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้สำหรับที่พักของท่าน

ท่านสามารถมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ตของที่พักท่านให้กับผู้ใช้ได้ แม้ว่าผู้ใช้รายดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงคู่ค้าก็ตาม โดยท่านจะสามารถมอบสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ และสามารถมอบให้กับผู้ใช้ที่มีมาสเตอร์แอคเคาท์แต่ไม่สามารถเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ตของที่พักท่านก็ได้เช่นกัน

 

การเพิ่มผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์

ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกแอคเคาท์ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. เลือกผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว และระบุข้อมูลแอคเคาท์ที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ (ชื่อผู้ใช้และอีเมล)
 5. คลิกดูสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

 

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีมาสเตอร์แอคเคาท์

หากบุคคลดังกล่าวมีมาสเตอร์แอคเคาท์อยู่แล้ว ท่านก็สามารถส่งคำเชิญให้มาตั้งแอคเคาท์ที่ไม่ใช่มาสเตอร์แอคเคาท์ เพื่อที่จะใช้เข้าถึงข้อมูลที่พักของท่านในเอกซ์ทราเน็ต โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกแอคเคาท์ จากนั้นเลือกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 3. เลือกเพิ่มผู้ใช้
 4. เลือกผู้ใช้ใหม่ และระบุชื่อกับอีเมลของผู้ที่ท่านต้องการเพิ่ม
 5. คลิกขั้นต่อไป: กำหนดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้
 6. เลือกว่าท่านต้องการให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง
 7. คลิกที่ส่งคำเชิญเพื่อส่งอีเมลคำเชิญไปให้บุคคลดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้นั้น ๆ เปิดอีเมลและยอมรับคำเชิญแล้ว ก็จะสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้รายดังกล่าวควรใช้ชื่อเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกันกับชื่อที่ใช้ในมาสเตอร์แอคเคาท์ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้รายดังกล่าวควรแจ้งชื่อผู้ใช้และอีเมลให้ท่านทราบ เพื่อที่ท่านจะสามารถเพิ่มบุคคลนั้น ๆ ไปยังที่พักของท่านได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?