การใช้ฟีเจอร์ Smart Paste ปรับเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกันให้ที่พักต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เราได้เปิดตัววิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับเปลี่ยนข้อมูลที่พักหลายแห่งพร้อมกันหลายรายการ ฟีเจอร์ใหม่ Smart Paste นั้นจะทำงานได้แม้ที่พักจะไม่ได้อยู่ในที่ตั้งเดียวกันก็ตาม หรือไม่ได้มีลักษณะเฉพาะที่ค้นหาได้ง่าย


เนื้อหาในบทความนี้


ฟีเจอร์ Smart Paste เหมาะกับท่านหรือไม่?

หากท่านดูแลจัดการที่พักหลายแห่งบน Booking.com การใช้ระบบเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล เมื่อเข้าสู่เอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักและไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลที่พักหลายแห่งพร้อมกัน ท่านจะพบการดำเนินการจำนวนมากสำหรับปรับเปลี่ยนพร้อมกันในหัวข้อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมีตั้งแต่นำข้อเสนอหรือเรทแพลนมาใช้ ไปจนถึงตั้งค่าต้นแบบข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติ 

ฟีเจอร์ใหม่ Smart Paste จะช่วยให้ท่านเลือกที่พักหลายแห่งได้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแบบพร้อมกัน ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเหมาะกับท่านหากเป็นดังต่อไปนี้:

  • ท่านดูแลจัดการที่พักหลายแห่งอยู่ในแอคเคาท์เดียว
  • ท่านใช้ระบบอื่นจัดการที่พัก เช่น Channel manager หรือแม้กระทั่งสเปรดชีต และท่านอาจจับกลุ่มที่พักบางแห่งจากที่ดูแลอยู่โดยอิงตามประเภทหรือลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
  • ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ที่พักหลายแห่งพร้อมกันในคราวเดียว ทว่ามีเพียงที่พักบางแห่งซึ่งอยู่ในที่ตั้งเดียวกันหรือมีลักษณะเฉพาะร่วมกันซึ่งค้นหาได้ง่าย

วิธีใช้ฟีเจอร์ Smart Paste

ด้านล่างนี้เป็นวิธีใช้ฟีเจอร์ Smart Paste เมื่อทำการปรับเปลี่ยนแบบพร้อมกัน:

 1. ไปที่ระบบจัดการที่พักหรือสเปรดชีต และหากลุ่มที่พักที่ต้องการให้รวมอยู่ในการแก้ไขแบบพร้อมกัน 

 2. คัดลอก ID ของที่พักดังกล่าวจากระบบหรือสเปรดชีต โดย ID เหล่านี้ควรตรงกับ ID ที่ใช้บน Booking.com (ภาพประกอบ 1)

 

Screenshot 1

 3. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พัก ไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลที่พักหลายแห่งพร้อมกัน และเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนที่ต้องการใช้กับที่พักหลายแห่งพร้อมกัน (เช่น ตั้งราคาสำหรับมือถือ)

 4. เมื่อเพิ่มการตั้งค่าในขั้นที่ 1 ของกระบวนการปรับเปลี่ยนพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการต่อในขั้นที่ 2 (ภาพประกอบ 2)

 

Screenshot 2

 

 5. ค้นหาที่พักโดยวาง ID ที่พักลงในแถบค้นหา (ภาพประกอบ 3)

 

Screenshot 3

 

 6. ท่านสามารถเลือกที่พักบางแห่งหรือทุกแห่งก็ได้ (ภาพประกอบ 4)

 

Screenshot 4

 

 7. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?