ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ

อัปเดตเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเอกซ์ทราเน็ต

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านเอกซ์ทราเน็ต

วิธีสร้างชื่อผู้ใช้ขึ้นใหม่


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเอกซ์ทราเน็ต

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “แอคเคาท์” จากนั้นคลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
 3. ใส่รหัสผ่านปัจจุบันของท่าน จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ซ้ำ 2 ครั้ง
 4. จากนั้นคลิก “บันทึก”

หากท่านลืมรหัสผ่านปัจจุบันหรือชื่อผู้ใช้ของท่าน (หรือที่เรียกว่า “ชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “ID เข้าสู่ระบบ”) ท่านจะต้องรีเซ็ตข้อมูลเหล่านี้แทน


วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านเอกซ์ทราเน็ต

หากท่านลืมรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต ก็สามารถดำเนินการดังนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน:

 1. ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบไม่ได้หรือ?” จากนั้นคลิกที่ “ลืมรหัสผ่านหรือ?”
 3. ระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน จากนั้นคลิก “ส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ต”
 4. รีเซ็ตรหัสผ่านโดยคลิกลิงก์ในอีเมลที่ท่านได้รับจากเรา

หากแอคเคาท์ของท่านถูกล็อกเนื่องจากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ 5 ครั้ง ท่านก็ยังคงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นได้ โดยจะมีข้อความปรากฏขึ้นและขอให้ท่านยืนยันอีเมล คลิก “ใช่ สร้างรหัสผ่านของฉัน” และท่านจะได้รับลิงก์ทางอีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

หากท่านลืมชื่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ก็ให้เลือก “ลืมชื่อผู้ใช้หรือ?” เพื่อติดต่อทีมช่วยเหลือของเรา


วิธีสร้างชื่อผู้ใช้ขึ้นใหม่

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตได้ อย่างไรก็ตามผู้ดูแลแอคเคาท์ (หรือที่เรียกว่า “แอดมิน”) สามารถสร้างข้อมูลใหม่สำหรับเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลอื่น จากนั้นจึงลบข้อมูลเก่าออก โดยจะต้องดำเนินการดังนี้:  

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “แอคเคาท์” จากนั้นคลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้”
 3. คลิก “เพิ่มผู้ใช้” จากนั้นไปที่ “ผู้ใช้ใหม่”
 4. ใส่ชื่อและอีเมลของผู้ใช้ จากนั้นคลิกที่ “ขั้นต่อไป: กำหนดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้”
 5. เลือกสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว จากนั้นคลิกที่ “ส่งคำเชิญ”

เมื่อผู้ใช้ตอบรับคำเชิญแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตโดยใช้อีเมลใหม่ได้ หากต้องการลบข้อมูลเดิมสำหรับเข้าสู่ระบบ “แอดมิน” ต้องดำเนินการดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “แอคเคาท์” จากนั้นคลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้”
 3. คลิกที่ “จัดการ” ซึ่งอยู่ถัดจากข้อมูลเดิมสำหรับเข้าสู่ระบบ
 4. เลือก “ลบผู้ใช้”

หากต้องการเพิ่มที่พักอีกแห่งลงในแอคเคาท์ “แอดมิน” ต้องดำเนินการดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “แอคเคาท์” จากนั้นคลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้”
 3. คลิก “เพิ่มผู้ใช้” จากนั้นไปที่ “ผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว”
 4. ใส่ชื่อเข้าสู่ระบบและอีเมลของที่พัก
 5. คลิกที่ “ดูสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล” จากนั้นคลิกที่ “ส่งคำเชิญ”

เมื่อที่พักตอบรับคำเชิญแล้วก็จะสามารถเข้าสู่แอคเคาท์นี้ได้เช่นกัน

หากท่านต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เพื่อเข้าสู่แอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตที่มีข้อมูลที่พัก 5 แห่งขึ้นไป ท่านจะต้องติดต่อทีมงานช่วยเหลือคู่ค้าในท้องถิ่นของท่าน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?