ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทแอคเคาท์และสิทธิ์การเข้าถึงของเอกซ์ทราเน็ต Booking.com

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เอกซ์ทราเน็ต Booking.com เป็นแดชบอร์ดดูแลจัดการด้านต่าง ๆ สำหรับที่พักของท่าน เมื่อเข้าสู่ระบบ ท่านจะสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com ได้ รวมถึงนโยบายและตัวเลือกการชำระเงิน ห้องพักและราคา ภาพถ่ายและคำอธิบายที่พัก ตลอดจนรีวิวและกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงของท่าน

หากท่านจัดการที่พักหลายแห่ง ท่านอาจได้รับสิทธิ์การเข้าถึงหน้าเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พัก


เนื้อหาในบทความนี้


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทแอคเคาท์ต่าง ๆ

 

ที่มุมขวาบนของหน้าเอกซ์ทราเน็ต ท่านจะเห็นไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ เมื่อคลิกที่ไอคอนดังกล่าว ท่านจะเห็นหน้าสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้ในเมนูดรอปดาวน์ 

ในหน้าดังกล่าวท่านจะสามารถสร้างและจัดการแอคเคาท์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ รวมถึงจำกัดสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแอคเคาท์เหล่านี้เพื่อควบคุมการเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ต นอกจากนี้ยังสามารถมอบสิทธิ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นการจำกัดไม่ให้ผู้ที่มีแอคเคาท์สามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกซ์ทราเน็ตได้

ประเภทแอคเคาท์ในเอกซ์ทราเน็ตมีดังต่อไปนี้:

 • หลัก (มาสเตอร์) - เป็นประเภทแอคเคาท์ที่สร้างขึ้นเมื่อท่านลงนามในสัญญาเริ่มต้นกับเรา
 • แอดมิน - แอคเคาท์ประเภทนี้ได้รับสิทธิ์หลัก ๆ ทั้งหมด และแอคเคาท์หลักสามารถมอบสิทธิ์การเป็นแอดมินให้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้
 • ผู้ใช้ - แอคเคาท์ประเภทนี้มีสิทธิ์แบบจำกัดในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเอกซ์ทราเน็ต

   

แอคเคาท์หลัก (มาสเตอร์)

ที่พัก 1 แห่งสามารถมีแอคเคาท์หลักได้เพียงแอคเคาท์เดียวเท่านั้น แอคเคาท์หลักจะเชื่อมโยงกับข้อตกลงคู่ค้าที่ทำไว้กับแพลตฟอร์มของเรา และแอคเคาท์นี้จะระบุถึงที่พักที่กล่าวถึงในสัญญา 

เนื่องจากแอคเคาท์หลักเป็นแอคเคาท์แรกเริ่ม ท่านจึงไม่สามารถลบแอคเคาท์ดังกล่าวหรือเพิ่มที่พักอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเริ่มต้นได้ และนอกจากนี้ ท่านก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ดูแลจัดการที่มอบให้แก่แอคเคาท์นี้ได้

แอคเคาท์หลักมีสิทธิ์การเป็นแอดมินเอกซ์ทราเน็ตตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเพิ่มหรือลบที่พักได้ แอคเคาท์นี้ยังสามารถมอบและลบสิทธิ์การเป็นแอดมินสำหรับผู้ใช้รายอื่นได้อีกด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแอคเคาท์หลัก รวมถึงเพิ่ม/ลบที่พักและผู้ใช้

แอคเคาท์แอดมิน

แอคเคาท์แอดมินช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงหน้าต่าง ๆ ในไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้และหน้าเอกซ์ทราเน็ตอื่น ๆ ทั้งหมดได้

ที่พักต้องมีแอคเคาท์แอดมินอย่างน้อย 1 แอคเคาท์ ซึ่งหมายความว่าท่านจะไม่สามารถลบแอดมินคนสุดท้ายในรายชื่อผู้ใช้ออกได้ นอกจากนี้ ที่พักยังสามารถมีแอดมินเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้ และแอดมินยังสามารถมอบและลบสิทธิ์การเป็นแอดมินสำหรับผู้ใช้รายอื่นได้อีกด้วย

แอคเคาท์ผู้ใช้

แอคเคาท์ประเภทนี้เป็นแอคเคาท์ปกติที่มีสิทธิ์แบบจำกัดในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเอกซ์ทราเน็ต และนอกจากนี้ เจ้าของแอคเคาท์ประเภทนี้จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าต่าง ๆ ในไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ได้


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักและผู้ที่สามารถใช้งานได้

 

เอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักเป็นหน้าที่จะมีให้ใช้งานก็ต่อเมื่อท่านจัดการที่พักหลายแห่ง และเป็นหน้าแรกที่จะปรากฏให้ท่านเห็นหลังจากเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต โดยวิธีเข้าสู่ระบบมีดังนี้:

 1. ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. ระบุชื่อผู้ใช้และคลิกถัดไป 
 3. ระบุรหัสผ่านและคลิกเข้าสู่ระบบ

เอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักจะแสดงรายการที่พักทั้งหมดของท่าน ตลอดจนสถานะ เวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ และการติดต่อสื่อสารซึ่งที่พักแต่ละแห่งได้รับจากทั้งผู้เข้าพักและ Booking.com 

สิทธิ์การเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักมี 2 ประเภท ดังนี้: 

 • หลัก - คู่ค้าที่มีสิทธิ์การเข้าถึงประเภทนี้จะสามารถเข้าถึงทุกหน้าได้
 • อื่น ๆ - คู่ค้าที่มีสิทธิ์การเข้าถึงประเภทนี้จะไม่สามารถไปที่แท็บการเงิน ภาพรวมรายได้จากกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ได้

หน้าเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักยังไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับแอดมินหรือระดับอื่น ๆ ให้ใช้งานในขณะนี้ และหากต้องการเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ ท่านจะต้องไปเพิ่มผู้ใช้ให้กับที่พักแต่ละแห่ง 


ทำความเข้าใจและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ต

 

เพื่อช่วยท่านจัดการแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตของตนเอง เราจึงเปิดให้ท่านสามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้ได้หลายแอคเคาท์ โดยที่แต่ละแอคเคาท์จะมีสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดไว้สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม

วิธีที่ท่านสามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้รายใหม่ได้มีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต หรือไปที่เอกซ์ทราเน็ตที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งของท่าน 
 2. ไปที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ที่มุมขวาบน
 3. คลิกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้ 
 4. เลือกเพิ่มผู้ใช้ 
 5. ระบุชื่อและอีเมลของผู้ใช้รายใหม่ 
 6. คลิกขั้นต่อไป: กำหนดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ 
 7. เลือกสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแอคเคาท์ของผู้ใช้รายใหม่ 
 8. คลิกส่งคำเชิญ

ท่านสามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต หรือไปที่เอกซ์ทราเน็ตที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งของท่าน 
 2. ไปที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ที่มุมขวาบน
 3. คลิกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้
 4. หากต้องการมอบสิทธิ์การเป็นแอดมินแก่ผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง ให้เลือกชื่อผู้ใช้ดังกล่าว ไปที่จัดการ และคลิกมอบสิทธิ์การเป็นแอดมิน
 5. คลิกยืนยันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 6. หากต้องการลบผู้ใช้ ให้คลิกลบผู้ใช้และเลือกชื่อผู้ใช้

มีเพียงแอคเคาท์หลักและแอคเคาท์แอดมินเท่านั้นที่สามารถมอบหรือลบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้รายอื่นได้ นอกจากนี้ แอคเคาท์ทั้ง 2 ประเภทนี้ยังสามารถจำกัดไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ของเอกซ์ทราเน็ตได้:

 • ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
 • กล่องข้อความ
 • การเงิน 
 • ที่พัก
 • การจอง 
 • แอคเคาท์ 
 • โปรโมชั่น

โปรดอย่าลืมว่าการตั้งข้อจำกัดเหล่านี้สามารถส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้นั้น ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลที่พักของท่านในเอกซ์ทราเน็ตได้

ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์การเป็นแอดมินหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต หรือไปที่เอกซ์ทราเน็ตที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งของท่าน 
 2. ไปที่ไอคอนแอคเคาท์ผู้ใช้ที่มุมขวาบน
 3. คลิกสร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้ 
 4. ไปที่สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
 5. ตรวจสอบว่าแอคเคาท์ผู้ใช้ของท่านอยู่ในรายการหรือไม่ และท่านมีสิทธิ์การเข้าถึงประเภทใด

ท่านสามารถขอสิทธิ์การเป็นแอดมินได้ โดยส่งคำขอเป็นการส่วนตัวไปยังผู้ใช้หลักหรือผู้ใช้ที่เป็นแอดมินของที่พัก และผู้ใช้ดังกล่าวสามารถมอบสิทธิ์ประเภทนี้แก่ท่านได้ โดยทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง

 

เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?