ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง

เรียนรู้วิธีดู จัดการ และชำระใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับที่พักหลายแห่งซึ่งลงทะเบียนไว้ภายใต้แอคเคาท์กลุ่มที่พักเดียวกันในเอกซ์ทราเน็ต

ความช่วยเหลือ
ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง
ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เราไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้แบบรวมคอมมิชชั่นทั้งหมดไว้ด้วยกันได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้แท็บ " การเงิน "
ความช่วยเหลือ
ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง
ท่านสามารถดูใบแจ้งหนี้ของที่พักทั้งหมดที่เปิดให้จองกับเราได้ เพียงเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตด้วยแอคเคาท์แบบกลุ่ม เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว โปรดคลิกแท็บ " การเงิน "
ความช่วยเหลือ
ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง
หากท่านเปิดให้จองที่พักหลายแห่งบน Booking.com และได้ทำสัญญากลุ่มกับเราไว้ ท่านสามารถดูและจัดการข้อมูลการเงินได้ที่แท็บ " การเงิน " ในเอกซ์ทราเน็ต
ความช่วยเหลือ
ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง
สามารถทำได้ เพียงเข้าสู่ระบบแอคเคาท์แบบกลุ่มของท่าน จากนั้นไปที่แท็บ " การเงิน " เพื่อดูยอดคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระ