Channel manager: ข้อมูลการจอง

ดูว่าต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับการจองผ่าน Channel manager รวมถึงวิธีจัดการรายการจองที่มีอยู่แล้ว และวิธีป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน

ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
หากท่านประสบปัญหาด้านเทคนิคจาก Channel manager ขั้นแรกโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่านโดยทันทีหากไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่านได้ และต้องการปิดห้องบน
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจองได้ เราจะส่งอีเมลข้อมูลดังกล่าวให้ท่าน แต่ถ้าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
อันดับแรก เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าการจองดังกล่าวไม่ใช่การจองที่ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว และกลับมามีผู้จองอีกครั้งบน Booking.com
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจองเหล่านี้มาจาก Booking.com แต่ถ้าท่านไม่มั่นใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่าน
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
หากจำนวนห้องพักที่ลูกค้าจองในระบบจัดการที่พัก (PMS) แตกต่างจากข้อมูลการจองในเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com โปรดเช็คข้อมูลนี้กับผู้ให้บริการระบบ
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลการจอง
หากเราได้รับข้อมูลราคาและอัตราห้องว่างของที่พักท่านผ่านผู้ให้บริการระบบ ท่านจะไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่ปรากฏบน Booking.com ได้โดยตรง