Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง

อ่านวิธีจัดการจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองใน Channel manager ซึ่งรวมถึงการจัดการวันที่เปิดและปิดรับการจอง ตลอดจนวิธีปิดจองห้องพักเมื่อระบบ Channel manager ล่ม

ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง
หากท่านร่วมงานกับ OTA และผู้ให้บริการรายอื่น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับหลีกเลี่ยงการจองเกินจำนวนจัดสรรคือเชื่อมโยงกับระบบ channel managerchannel manager
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง
ผู้ให้บริการระบบบางรายอาจอนุญาตให้ที่พักสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบจัดการที่พัก (PMS) ได้โดยตรง โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับ Booking.com ดังนั้น
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง
หากผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านรองรับตัวเลือกการจับคู่ห้องด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบุ เพื่อให้จับคู่ห้องได้อย่างถูกต้อง
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง
หากท่านใช้ระบบ Channel manager สำหรับโหลดราคาและจำนวนห้องที่เปิดให้จอง ท่านจะต้องปิดห้องโดยใช้ระบบดังกล่าวเช่นกัน หรือปิดผ่านระบบจัดการที่พัก (PMS) ของท่านเอง
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลจำนวนห้องว่าง
ขั้นแรก โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นบนฝั่ง Channel manager บางครั้งระบบอาจใช้เวลาถึง 5 นาทีก่อนจะเห็นผลการดำเนินการ หากห้องยังคงเปิดบน