Channel manager: ข้อมูลราคา

เรียนรู้วิธีจับคู่ราคาบน Booking.com กับราคาอื่น ๆ ใน Channel manager วิธีตั้งราคาต่อผู้เข้าพัก และวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาให้ราคาเท่าเทียมกันในทุกช่องทาง

บันทึกบทความ
หากท่านเสนอราคาสำหรับพัก 2 ท่านไว้เป็นราคามาตรฐานของห้องเตียงใหญ่ ก็อาจลองพิจารณาเสนอ “ราคาสำหรับพักคนเดียว” ให้กับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียวโดยเฉพาะ โปรดทราบ...
บันทึกบทความ
หมายเหตุ: ระบบ Channel manager ของท่านต้องรองรับฟังก์ชั่นนี้ ท่านจึงจะสามารถรับประโยชน์จากการตั้งราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพักได้ โปรดไปที่หน้าฟีเจอร์ของ Channel manager...
บันทึกบทความ
ราคาตามจำนวนผู้เข้าพักช่วยให้ท่านสามารถตั้งราคาห้องพักเดียวกันในราคาที่แตกต่างกัน โดยอิงจากจำนวนผู้เข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าซึ่งมีจำนวน 3 ท่านหรือน้อยกว่านั้น...
บันทึกบทความ
ราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพักสามารถช่วยท่านเพิ่มยอดจองได้ รวมถึงอันดับที่พักและอัตราการปรากฏออนไลน์ เพื่อช่วยให้ท่านตั้งราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพักได้อย่างเหมาะสม...
บันทึกบทความ
ทำได้ หากมีราคาที่ไม่ได้เชื่อมกับระบบ Channel manager ที่ท่านใช้ ท่านสามารถปิดราคาดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยราคาเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ "Not XML" อย่างชัดเจน...
บันทึกบทความ
อันดับแรก เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าการจองเหล่านี้เป็นราคา Genius จริง ๆ สาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดจากข้อมูลการจองดังกล่าวยังไม่ส่งมาจากผู้ให้บริการระบบ Channel manager...