Channel manager: ข้อมูลราคา

เรียนรู้วิธีจับคู่ราคาบน Booking.com กับราคาอื่น ๆ ใน Channel manager วิธีตั้งราคาต่อผู้เข้าพัก และวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาให้ราคาเท่าเทียมกันในทุกช่องทาง

ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลราคา
ทำได้ หากมีราคาที่ไม่ได้เชื่อมกับระบบ Channel manager ที่ท่านใช้ ท่านสามารถปิดราคาดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยราคาเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ "Not XML"
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลราคา
หากท่านใช้ระบบ Channel manager สำหรับโหลดราคาและจำนวนห้องที่เปิดให้จอง ท่านจะต้องเปลี่ยนราคาโดยใช้ระบบดังกล่าวเช่นกัน หรือเปลี่ยนผ่านระบบจัดการที่พัก (PMS)
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลราคา
หากผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านรองรับตัวเลือกการจับคู่ราคาด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบุเพื่อให้จับคู่ราคาได้อย่างถูกต้อง
ความช่วยเหลือ
Channel manager: ข้อมูลราคา
อันดับแรก เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าการจองเหล่านี้เป็นราคา Genius โดยสาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดจากการจองดังกล่าวยังไม่ผ่านจากผู้ให้บริการระบบ Channel manager