Channel manager: บัตรเครดิต

เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับวิธีจัดการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน Channel manager สิ่งที่ต้องดำเนินการกับข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า และวิธีแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

เมื่อไม่นานมานี้เราได้พัฒนาขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง (วันที่เปิดใช้งาน วันหมดอายุ และยอดเงินในบัตร)
มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เป็นเช่นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งนั้นเป็นเพราะมีการตั้งค่าให้แอคเคาท์ Booking.com ไม่ส่งรหัส CVC (รหัสยืนยันบัตร) ถึงท่าน
ในกรณีที่ท่านรับ "การจองในนาทีสุดท้ายโดยไม่ใช้บัตรเครดิต" ท่านสามารถตรวจสอบว่าที่พักของท่านตั้งค่าให้รับการจองประเภทนี้หรือไม่
หากท่านและระบบ Channel manager ที่ใช้อยู่ไม่ต้องการข้อมูลรหัส CVC ท่านก็สามารถเลือกหยุดรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อ Connectivity Provider