ถึงแม้ว่าจะใช้ Channel manager แต่ก็ยังพบปัญหาการจองเกินจำนวนจัดสรร ในกรณีนี้ควรทำเช่นไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

อันดับแรก เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งว่าการจองดังกล่าวไม่ใช่การจองที่ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว และกลับมามีผู้จองอีกครั้งบน Booking.com

การนำห้องพักที่ถูกปิดกลับมาให้จองอัตโนมัติ

ท่านอาจมีการจองที่ถูกยกเลิก ซึ่งต่อมาห้องพักดังกล่าวกลับมาเปิดให้จองอีกครั้งตามฟีเจอร์ของ Booking.com ซึ่งจะ "นำห้องพักที่ถูกปิดกลับมาให้จองอัตโนมัติ" โดยฟีเจอร์ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่พักของท่านปรากฏต่อสายตาลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองที่พักของท่าน (Conversion) บน Booking.com อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถหยุดใช้งานฟีเจอร์นี้ผ่านเอกซ์ทราเน็ตได้ (ในแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือกหัวข้อ "การตั้งค่า")

ปัญหาเกี่ยวกับผู้ให้บริการระบบ

ปัญหานี้อาจเกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการระบบของท่านกับช่องทางต่าง ๆ อย่าง Booking.com ดังนั้นถ้าท่านคิดว่านี่อาจเป็นสาเหตุ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบปัญหานี้ให้กับท่านได้

Is this article helpful?