จะเปลี่ยนเป็น Connectivity Provider สำหรับที่พักหลายแห่งได้อย่างไร?

Updated 12 months ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: ในขณะนี้ เครื่องมือนี้เปิดให้ที่พักคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่งและใช้แอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่มใช้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่พักหลายแห่ง

ด้วยเครื่องมือปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการบนเอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่ม ท่านจะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับที่พักหลายแห่งได้พร้อม ๆ กัน:

  1. ปรับเปลี่ยน Connectivity Provider ของท่านอย่าง Channel manager โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นออฟไลน์
  2. ในกรณีที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Connectivity Provider ท่านก็สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายใหม่ได้

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง Channel manager หรือเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายใหม่ ก็เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่มของ Booking.com จากนั้นคลิกที่แท็บ "แก้ไขข้อมูลที่พักหลายแห่งพร้อมกัน" ในแถบเมนู
  2. ที่เมนู “Connectivity Provider” ท่านจะพบหัวข้อ “จัดการ Connectivity Provider” คลิกที่ “เลือกหัวข้อนี้”
  3. ในหน้าถัดไปท่านจะสามารถค้นหาและเลือกผู้ให้บริการได้ คลิกที่ “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูฟีเจอร์ที่ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการผ่าน Booking.com
  4. ในหน้าเดียวกันนี้ คลิก “เชื่อมต่อ” เพื่อส่งคำขอเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่ท่านเลือก จากนั้นเลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่ต้องการผสานการทำงาน
  5. เมื่อคลิกที่ “เลือกที่พัก” ท่านจะสามารถเลือกที่พักที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Connectivity Provider รายใหม่
  6. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบและยืนยันการปรับเปลี่ยน หน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการหรือคำขอเชื่อมต่อรายการใหม่

Is this article helpful?