จะปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับราคาที่พักถูกเกินไปได้อย่างไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ฟีเจอร์นี้ได้เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการระบบ และไม่สามารถปิดใช้งานสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านโดยตรงว่าผู้ให้บริการสามารถนำฟีเจอร์นี้ออกได้หรือไม่

Is this article helpful?