จะปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับราคาที่พักถูกเกินไปได้อย่างไร?

Updated 2 เดือน ที่แล้ว

ฟีเจอร์นี้ได้เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการระบบ และไม่สามารถปิดใช้งานสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านโดยตรงว่าผู้ให้บริการสามารถนำฟีเจอร์นี้ออกได้หรือไม่

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

โปรแกรมที่พักสำหรับทริปธุรกิจ

ใส่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทริปธุรกิจเพิ่มจากเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะมองเห็นที่พักของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ดูเพิ่มเติม