จะเชื่อมต่อกับ Channel manager ได้อย่างไร?

หากท่านไม่พบตัวเลือกต่อไปนี้ โปรดติดต่อเราผ่านแท็บ "กล่องข้อความ"

หากท่านต้องการเชื่อมต่อกับ Channel manager โปรดคลิกไอคอน "แอคเคาท์" ซึ่งอยู่มุมบนขวาของเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "Channel manager" จากเมนูดรอปดาวน์

เมื่อคลิกตัวเลือกดังกล่าวแล้ว ท่านจะพบตัวเลือกผู้ให้บริการแนะนำ คลิกที่ “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ Booking.com มีให้บริการ ตลอดจนฟีเจอร์ที่ Connectivity Provider ของเราสามารถให้บริการ เลือกผู้ให้บริการที่ท่านคิดว่าตรงกับความต้องการที่สุด จากนั้นยอมรับข้อตกลงของผู้ให้บริการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย โปรดคลิก "เชื่อมต่อ" และดำเนินการตาม 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกผู้ให้บริการและประเภทการเชื่อมต่อของท่าน

มีการเชื่อมต่อ 3 ประเภทให้ท่านเลือก (ในกรณีที่ระบบของผู้ให้บริการรองรับทั้ง 3 ประเภท):

a. การเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ (แบบทูเวย์): ผู้ให้บริการจัดการทั้งข้อมูล "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" และข้อมูล "การจอง"

b. การจองเท่านั้น (แบบวันเวย์): ผู้ให้บริการจัดการเฉพาะข้อมูล "การจอง" เท่านั้น โดยท่านจะต้องจัดการข้อมูล "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" ผ่านเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com

c. ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองเท่านั้น: ผู้ให้บริการจัดการเฉพาะข้อมูล "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" เท่านั้น โดยท่านจะต้องจัดการข้อมูล "การจอง" ผ่านเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com หรือผ่านอีเมล

ขั้นตอนที่ 2: ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน XML

a. อ่านเงื่อนไขต่าง ๆ

b. ทำเครื่องหมายว่า "ข้าพเจ้าได้อ่าน ยอมรับ และยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไข"

c. คลิก "ยอมรับ"

ขั้นตอนที่ 3: ผู้ให้บริการยืนยันการใช้งาน

เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้ว ผู้ให้บริการจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลและคำขอเชื่อมต่อของท่าน

ผู้ให้บริการยืนยันว่าได้ดำเนินการตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยัน

เมื่อผู้ให้บริการยืนยันการตั้งค่าต่าง ๆแล้ว ท่านจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนใหม่ในแท็บ "กล่องข้อความ"

a. ท่านจำเป็นต้องยืนยันว่าท่านต้องการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่เลือกไว้ และอนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลบางรายการ (ตามประเภทการเชื่อมต่อที่ท่านได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1)

b. หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเลือก "รีเซ็ตคำขอเชื่อมต่อ" ได้ในขั้นตอนนี้ วิธีนี้จะรีเซ็ตตัวเลือกทั้งหมดที่ท่านเลือกไว้ก่อนหน้าในหัวข้อ "Channel manager"

ขั้นตอนที่ 5: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ

เมื่อยืนยันการเชื่อมต่อแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "เปิดใช้งาน" และข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบน Booking.com จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้