จับคู่ห้องประเภทใหม่กับระบบ Channel manager ได้อย่างไร?

หากผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านรองรับตัวเลือกการจับคู่ห้องด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบุ

เพื่อให้จับคู่ห้องได้อย่างถูกต้อง ขั้นแรกโปรดตรวจสอบว่าห้องที่ท่านต้องการจับคู่นั้นมีอยู่ทั้งในระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com และในระบบจัดการที่พัก (PMS) ของผู้ให้บริการที่ท่านใช้งาน

ส่วนใหญ่แล้วระบบ Channel managers จะจับคู่ห้องทั้งหมดที่เพิ่มใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่านหากตัวเลือกนี้เกิดขึ้นกับ Channel manager ที่ท่านใช้งาน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้