ฉันจะดำเนินการติดตั้ง Channel manager ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?

เพื่อดำเนินการตั้งค่า Channel manager ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดเช็คสถานะการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการระบบและ Booking.com:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com
  2. คลิกที่ไอคอน "บัญชี" ตรงมุมบนทางขวามือ
  3. เลือก "Channel manager" จากเมนูที่ปรากฏ โดยในหน้านี้ท่านจะเห็นว่าการเชื่อมต่อกับ Channel manager ได้เปิดใช้งานแล้ว หรือท่าน (หรือผู้ให้บริการระบบ) ยังต้องดำเนินการขั้นตอนใด ๆ เพิ่มเติม

หากระบบพร้อมแล้ว สถานะของท่านจะปรากฏข้อความ: "การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน" จากนั้นท่านจะสามารถดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบของท่านเกี่ยวกับวิธีการซิงก์ระบบจัดการที่พัก (PMS) กับช่องทางเชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Booking.com

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่าน