ฉันจะปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับราคาที่พักถูกเกินไปได้อย่างไร?

ฟีเจอร์นี้ได้เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการระบบ และไม่สามารถปิดใช้งานสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านโดยตรงว่าผู้ให้บริการสามารถลบฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้