ฉันจะเปลี่ยน Channel manager ได้อย่างไร?

หากท่านต้องการเปลี่ยน Channel manager โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com จากนั้นคลิกที่ไอคอน "บัญชี" ตรงมุมบนทางขวามือ เลือก "Channel manager" จากเมนูที่ปรากฏ
  2. คลิกที่ปุ่ม "ปิดการใช้งาน" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการระบบ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อตกลงกับผู้ให้บริการระบบ เพราะท่านอาจต้องเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการระบบโดยตรง
  3. ในหน้าเดียวกัน ท่านจะสามารถเลือกผู้หนึ่งในผู้ให้บริการระบบของเราและทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการรายดังกล่าว
  4. ถ้าท่านอยากทราบขั้นตอนในการเชื่อมต่อระบบใหม่อย่างละเอียด โปรดอ่านบทความนี้เพิ่มเติม