การเพิ่มตัวเลือกที่เปิดให้จองให้มีจำนวนสูงสุดด้วยโอกาสทางธุรกิจ

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 8 นาที
บันทึก

การโหลดตัวเลือกที่เปิดให้จองไว้เป็นจำนวนมากพอบนแพลตฟอร์มของเรานั้นสามารถช่วยให้มั่นใจว่าที่พักของท่านปรากฏในผลการค้นหาของลูกค้าได้เป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ได้รับยอดจองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านสามารถดำเนินการได้เพื่อเพิ่มตัวเลือกที่เปิดให้จองให้มีจำนวนมากที่สุด

เนื้อหาในบทความนี้


คำแนะนำที่นำไปดำเนินการได้เพื่อเพิ่มตัวเลือกที่เปิดให้จองให้มีจำนวนสูงสุด

เราตรวจสอบจำนวนห้องว่างบนแพลตฟอร์มของเราเป็นประจำและตรวจเช็คข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ เช่น วันสุดท้ายที่ท่านโหลดราคาและจำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองไว้ หรือห้องพักหรือยูนิตของท่านเปิดรับการจองหรือไม่ในวันที่นั้น ๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับสิ่ง (หรือ “โอกาส”) เฉพาะที่ท่านสามารถดำเนินการได้เพื่อเพิ่มตัวเลือกที่เปิดให้จองของที่พักท่านบนแพลตฟอร์มของเรา สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้เดินทางมีโอกาสเห็นที่พักของท่านมากขึ้นในผลการค้นหา ซึ่งส่งผลให้ได้ยอดจองเพิ่มขึ้นในท้ายที่สุด

ไปที่ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ


โอกาสเกี่ยวกับตัวเลือกที่เปิดให้จอง

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของโอกาสทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวเลือกที่เปิดให้จอง รวมถึงตัวอย่างว่าโอกาสนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไรและท่านควรดำเนินการอย่างไร

  1. โอกาสในระดับที่พัก - สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่พักของท่านจะมีสถานะพร้อมรับการจอง โดยจะแจ้งเตือนท่านให้เพิ่มตัวเลือกที่เปิดให้จองสำหรับวันที่ในอนาคต หากไม่ได้ดำเนินการตามนี้ก็อาจส่งผลเสียต่อโอกาสโดยรวมที่ลูกค้าจะมองเห็นที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
ตัวอย่างที่ 1 ที่พักอาจมีสถานะไม่เปิดรับการจองได้ในเร็ว ๆ นี้ และอาจไม่ปรากฏให้ลูกค้าเห็นเมื่อค้นหาที่พักสำหรับวันที่หลังช่วงดังกล่าว
ข้อความ

โปรดดำเนินการทันที ในอีกไม่ถึง X วันที่พักของท่านจะไม่มีตัวเลือกที่เปิดให้จอง (X = 30, 90, 365)

ทำไมจึงเห็นข้อความนี้?

ที่พักของท่านไม่ได้โหลดราคาและตัวเลือกที่เปิดให้จองไว้หลังจากวันที่ระบุซึ่งอยู่ในช่วงดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่สามารถจองที่พักของท่านได้หากต้องการเข้าพักหลังวันที่ดังกล่าว

สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้ Connectivity Provider โปรดโหลดตัวเลือกที่เปิดให้จองของที่พักไว้อย่างน้อยอีก X วัน (ทางที่ดีควรโหลดสำหรับ 365 วันถัดไปเลย) ผ่านแพลตฟอร์ม Connectivity Provider ที่ใช้อยู่
สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้แต่เอกซ์ทราเน็ต โปรดโหลดตัวเลือกที่เปิดให้จองไว้สำหรับวันที่ในอนาคตโดยใช้เครื่องมือปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการจากปฏิทินรูปแบบรายการ (อยู่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับห้องพัก เรทแพลน ราคา หรือข้อกำหนดด้านการจองไปใช้อีกครั้งกับช่วง 365 วันถัดไปได้อย่างรวดเร็วในหน้าคัดลอกราคาห้องพักสำหรับ 12 เดือน (อยู่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองเช่นกัน)
 
ตัวอย่างที่ 2 ที่พักมีสถานะไม่เปิดรับการจองแล้วและไม่ปรากฏในการค้นหาใด ๆ ของลูกค้า
ข้อความ

ที่พักของท่านไม่สามารถจองได้ โปรดเพิ่มจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองตั้งแต่ตอนนี้

ทำไมจึงเห็นข้อความนี้?

ที่พักของท่านไม่ได้โหลดราคาและตัวเลือกที่เปิดให้จองไว้สำหรับวันที่ใด ๆ ในช่วง 365 วันถัดไป ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่สามารถค้นหาหรือจองที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเราได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้ Connectivity Provider โปรดเพิ่ม/อัปเดตตัวเลือกที่เปิดให้จองของห้องพักอย่างน้อย 1 ประเภทสำหรับ 365 วันถัดไปผ่านแพลตฟอร์ม Connectivity Provider ที่ใช้อยู่
สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้แต่เอกซ์ทราเน็ต โปรดโหลดตัวเลือกที่เปิดให้จองไว้สำหรับวันที่ในอนาคตโดยใช้เครื่องมือปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการจากปฏิทินรูปแบบรายการ (อยู่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับห้องพัก เรทแพลน ราคา หรือข้อกำหนดด้านการจองไปใช้อีกครั้งกับช่วง 365 วันถัดไปได้อย่างรวดเร็วในหน้าคัดลอกราคาห้องพักสำหรับ 12 เดือน (อยู่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองเช่นกัน)
 
  1. โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้ตัวเลือกที่เปิดให้จองสำหรับวันที่หนึ่ง ๆ - สิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสูงสุดในการดึงดูดดีมานด์ โดยจะแจ้งเตือนท่านเมื่อห้องพักหรือยูนิตของท่านอย่างน้อย 1 ตัวเลือกไม่ปรากฏในผลการค้นหาของผู้เดินทางที่มีแนวโน้มจอง ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีจำนวนตัวเลือกว่างไม่เพียงพอหรือติดข้อกำหนดด้านการจอง โอกาสประเภทนี้ไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับทั้งที่พักของท่าน แต่จะใช้กับห้องพักหรือยูนิตที่เฉพาะเจาะจงและวันที่ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อดำเนินการตามโอกาสประเภทนี้ทันทีที่ระบบเปิดให้ทำได้สำหรับห้องพักหรือยูนิตของท่าน ท่านก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้กับตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองอยู่แล้วบนแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดดีมานด์ในอนาคตและเพิ่มยอดจอง
 
ตัวอย่างที่ 3 มีวันที่หลังจากนี้ซึ่งท่านควรให้ความสำคัญก่อนเพราะเราพบว่าดีมานด์กำลังเพิ่มขึ้น แต่ท่านกลับมีตัวเลือกที่เปิดให้จองไม่เพียงพอสำหรับดีมานด์นี้
ข้อความ

วันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในพื้นที่/เมืองของท่าน

ทำไมจึงเห็นข้อความนี้?

ห้องพักที่ได้รับความนิยมที่สุดของท่านไม่เปิดรับการจองบนแพลตฟอร์มของเราในวันที่ควรให้ความสำคัญก่อนเหล่านี้อย่างน้อย 1 วัน ซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้ท่านพลาดโอกาสรับการจองที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้ Connectivity Provider ให้เพิ่มห้องพักอย่างน้อย 1 ห้องเพื่อเปิดขายสำหรับประเภทห้องและวันที่ระบุ โดยดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Connectivity Provider ที่ใช้อยู่
สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้แต่เอกซ์ทราเน็ต ท่านจะเห็นห้องพักและวันที่ตรงตามเงื่อนไขนี้แสดงอย่างโดดเด่นเป็นโอกาสอยู่ในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เมื่อคลิกที่ “เริ่มดำเนินการ” ท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนตัวเลือกว่างและราคาของห้องพักดังกล่าวได้โดยตรงสำหรับวันที่ระบบแสดงไว้อย่างโดดเด่น
 
ตัวอย่างที่ 4 ลูกค้าไม่พบที่พักของท่านในบางวันเนื่องจากติดข้อกำหนดระยะเข้าพักที่ท่านตั้งไว้
ข้อความ

อัปเดตข้อกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำของท่านเพื่อให้ลูกค้าเห็นที่พัก

ทำไมจึงเห็นข้อความนี้?

ทุกเรทแพลนกำหนดจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำไว้สูงกว่าจำนวนคืนที่ลูกค้าสามารถจองเพื่อเข้าพักติดต่อกันได้ ตัวอย่างเช่น ท่านกำหนดไว้ว่าต้องเข้าพักขั้นต่ำ 3 คืน แต่ห้องพักว่างแค่ 2 คืน ซึ่งในสถานการณ์สมมตินี้ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้องพักนี้ได้เลย

สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้ Connectivity Provider ให้ปรับลดหรือยกเลิกข้อกำหนดด้านการจองที่ตั้งไว้สำหรับเรทแพลนที่เปิดใช้งานอยู่ โดยดำเนินการกับอย่างน้อย 1 เรทแพลนสำหรับห้องพักและวันที่ระบุ ผ่านแพลตฟอร์ม Connectivity Provider ที่ใช้อยู่
สิ่งที่ต้องดำเนินการ หากท่านใช้แต่เอกซ์ทราเน็ต ท่านจะเห็นห้องพักและวันที่ตรงตามเงื่อนไขนี้แสดงอย่างโดดเด่นเป็นโอกาสอยู่ในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เมื่อคลิกที่ “เริ่มดำเนินการ” ท่านก็จะดูได้ว่าวันเข้าพักใดที่ติดข้อกำหนดจนไม่สามารถจองได้ และสามารถปรับข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำสำหรับห้องพักและวันที่เหล่านี้ได้โดยตรง

จะดูข้อมูลโอกาสเหล่านี้ได้จากที่ไหน?

ท่านสามารถดูโอกาสต่าง ๆ ได้ในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในเอกซ์ทราเน็ต รวมทั้งในหน้าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขายห้องพัก เราจะแสดงโอกาสให้ท่านเห็นในหน้าเหล่านี้เมื่อที่พักของท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับโอกาสดังกล่าว

หากท่านใช้ Connectivity Provider และผู้ให้บริการดังกล่าวได้ใช้ระบบ API กับโอกาสบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านก็จะเห็นโอกาสต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเช่นกัน ท่านควรดำเนินการตามสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องทำนี้บนแพลตฟอร์ม Connectivity Provider โดยตรงเสมอ เนื่องจากข้อมูลจากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการของท่านจะบันทึกทับข้อมูลตัวเลือกที่เปิดให้จองซึ่งท่านปรับเปลี่ยนในเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com หรือแอป Pulse หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่าน

โปรดอ่านบทความนี้หากท่านต้องการดูเพิ่มเติมว่าการตั้งราคาและตัวเลือกที่เปิดให้จองจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นได้อย่างไร

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?